Hvad tramper du på?

Geologien i KULTURLAND strækker sig over 70 millioner år. Her finder du dramatiske kystklinter og istidslandskaber.

Geologien er i absolut verdensklasse; Stevns Klint er på UNESCOs liste over verdensarv fordi klintens lag viser et hovedkapitel i Jordens historie bedre end noget andet sted i verden. Nemlig den katastrofe for 66 millioner år siden, hvor en asteroide ramte Jorden og udryddede dinosaurerne og mere end halvdelen af Jordens arter.

Her ligger kridt og kalk højt i undergrunden, ved Møns og Stevns klinter, samt i Faxe Kalkbrud ligger det så højt, at vi kan samle det op finde fossiler, der minder os om det udbredte havområde med blandt andet mosasaurer og et dybhavskoralrev, der i mange millioner år dækkede det område, hvor Danmark ligger i dag.

 

 

 

Her finder du imponerende spor efter sidste istid; Høje Møn og Møns Klint, hvor isen som en bulldozer har skubbet 70 millioner år gammel havbund op, så klinten rejser sig mere end 100 meter direkte op fra kysten. Randmoræner, deriblandt Sjællands højeste punkt ved Rønnede, landstrakte tunneldale og ådale og småkuperede dødislandskaber.

Her finder du stenalderkystlinjer og lavvandede fjorde, hvor sælerne hviler på de store sten, isen har efterladt. Her finder du fladstrakt, lavtliggende gammel havbund, nogle steder beskyttet bag diger. I fremtiden vil klimaændringer måske sørge for at havet igen indtager de områder.

 

Her finder du et stadigt dynamisk landskab, hvor havet erodere klinterne og transportere materiale derfra langs kysten for at lægge det som odder og fed og skabe strandenge til glæde for fugle, padder og sjældne planter. Her finder du klitlandskaber ved åbne kyster, hvor vinden kæmper mod vegetationen om at få fat i sandet og evigt omdanne landskabet.

Vidste du forresten at en initiativrig forretningsmand opfandt salgsnavnet Faxe Marmor for den hårde koralkalk i Faxe Kalkbrud? Den kan nemlig slibes og poleres op, så den ligner rigtig marmor. Et godt salgstrick! Marmorkirken i Købehavn er hovedsaligt bygget af Faxe Marmor og ikke rigtig marmor.