Book event
Historietimen
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at alle får lyst til kulturhistorie. At de får faktuel viden i eventyrets rammer.

Forløbet: 

Historietimen er et tilbud om en rigtig god fortælling. Vi bygger et kulturhistorisk eventyr op omkring det emne, som I arbejder med. I eventyret bliver børnene præsenteret for kulturhistoriske kernebegreber inden for jeres tema på en spændende, måske uhyggelig, måske sjov måde. Det kulturhistoriske eventyr kan suppleres med fortællingen af relevante folkeeventyr, sagn eller beretninger fra folketroen, hvis de findes til jeres tema.

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder. 

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Dagtilbud – 6. kl.

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Generel omvisning i basisudstillingen på Stiftsmuseet
Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museet giver deltagerne mulighed for at få et kik ind i den mere end 100 år gamle museumsbygning, der i mange årtier har været øens kulturhistoriske institution. De vil blive lidt klogere på Maribos og ikke mindst Lollands historie. Deltagerne vil blive introduceret til den historie, der har skabt det, vi i dag kalder Lolland.

Forløbet:

I omvisningen bliver museets basisudstillings temaer præsenteret: Landbrugets bygningskultur på Lolland, borganlægget på Borgø, arkæologiske fund fra oldtiden på Lolland, urets tekniske udvikling, Torebymaleren, landsbylav, legetøj, stolens stilhistorie og roepigerne på Lolland.

Pris: Gratis adgang for dagtilbud, skoler og SFO’er. Omvisning (1 times varighed): 750 kr. (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Periode: Efter aftale 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo
Vis på kort
Book her
Helligkilder
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I middelalderens katolske trosverden var de hellige kilder et væsentligt element. Der blev afholdt store kildemarkeder, hvor folk langsvejs fra strømmede til. Her blev våget, bedt og helbredt. Og så blev der handlet, idet mange kræmmere jo så chancen til at tjene nogle gode penge på de besøgende. Nogle steder fortsatte valfarten til helligkilderne efter reformationen, blandt andet til helligkilden ved Kippinge Kirke, som i en lang periode var den mest besøgte i Danmark næst efter skt. Helene Kilde ved Tisvilde.

På Lolland-Falster fandtes en lang række kilder. Til disse er knyttet både historiske overleveringer og en række sagn. Vores tilbud om helligkilder består af et power-point foredrag på skolen, hvor vi med udgangspunkt i de lokale kilder fortæller om dels den katolske, dels den reformerte brug af kilderne. Disse fortællinger vil blive perspektiveret til dagens Danmarks nyreligiøse tendenser og vores brug af alternativ behandling og naturmedicin. Undervejs i foredraget vil eleverne blive præsenteret for en række af de sagn, der knytter sig til kilderne.

Arkivar Heidi Pfeffer har udarbejdet et temamateriale om helligkilderne i det gamle Storstrøms Amt. Dette findes på LASA’s hjemmeside: http://aabne-samlinger.dk/lasa_ny/temasider/helligkilder/

Til materialet har Museum Lolland-Falster udarbejdet et undervisningsmateriale, som findes her: http://www.aabnesamlinger.dk/lasa/tilbud/uv_mat_kilder.asp

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel. (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen - ungdomsuddannelserne. 

Periode: Efter aftale. 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Jul i slot og vrå
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne får kendskab til nutidens juletraditioners kulturhistorie, og at de kan analysere og diskutere den jul, de selv er en del af set i forhold til juletraditionernes oprindelige indhold.

Forløbet: 

Foredraget beskriver historien bag den danske jul, som vi kender den. Vi følger juletraditionernes udvikling, som den forløb på herregårde og i landarbejderhjem frem til omkring år 1900. Foredraget perspektiveres med en diskussion med eleverne om nutidens jul set i forhold til den periode, som foredraget beskriver. 

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder. 

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 0. kl. - ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Vikingernes religion
I klassen eller hvor I er.

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Den berømte vikingetid

Vikingetiden er en af de mest berømte perioder af danmarkshistorien både i Danmark og i resten af verden. Vikingerne blev kendt som nogle vilde krigere, der troede på Odin og Tor, men hen ad vejen skiftede til kristendommen.

Men hvorfor tog vikingerne dette store skridt? Hvad fik dem til at skifte religion og dermed hele deres verdensbillede?

Eleverne arbejder med emnet og kommer til sidst med deres eget bud på en forklaring.

Hvem:

  • Mellemtrinnet
  • Overbygningen
  • Ungdomsuddannelser

Hvordan:

Elever og lærere kan frit downloade materialet via følgende links:

Kun til iPad og Mac: https://itunes.apple.com/dk/book/vikingernes-religion/id1225860761?l=da&mt=11

Lærervejledning findes bagerst i bogen.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: I klassen eller hvor I er.
Vis på kort
Vikingernes religion i Kulturland
Book her
Når kunstnere kriges
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne med udgangspunkt i den italienske renæssance får forståelse for udviklingen af kunstneren fra håndværker til netop kunstner. At de får kendskab til den indbyrdes rivalisering mellem kunstnerne, som nogle af tidens største personer og kunstværker satte i gang, en rivalisering, der kan stå som eksempel på renæssancens fremhævelse af mennesket som et individ.

Forløbet:

Foredraget ”Når kunstnere kriges” beskriver udviklingen af de italienske kunstneres rolle i samfundet og indbyrdes forhold fra middelalderen frem til slutningen af 1500-tallet. Foredraget bygges op omkring kunstværker fra perioden og blandt andre kunstnerne Leonardo da Vinci, Michelangelo og Rafael.

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder.

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 8. kl. – ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale


Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Bliv mester i kalkmaleri
Museum Sydøstdanmark - et af vores huse efter aftale.

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. Kontakt os på undervisning@museerne.dk. Gør os gerne opmærksomme på særlige behov eller udfordringer. Så tager vi hensyn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sydsjælland og Møn har nogle af landets mest fantastiske kalkmalerier!

Den kulturarv sætter Museum  Sydøstdanmark fokus på i workshoppen med kalkmaleri, hvor alle børn, unge og voksne er velkomne. Deltagerne inviteres indenfor i en billedverden så fantastisk at man tror det er løgn! Vi ser på himle der regner med blod, monstre og sladderkællinger, riddere og skønjomfruer og en underlig ugle, der bor i Elmelunde.

Kom og vær med, hør historierne og få en grundig indføring i de gamle mestres hemmelige teknikker, - det er pærenemt! Vi arbejder med skabeloner og forlæg.

Værkstedet kan kobles sammen med et besøg i Fanefjord Kirke på Møn og Sct. Peders Kirke i Næstved. Begge kirker er der spændende kalkmalerier, som kan inspirere til arbejdet på workshoppen. 

 

For deltagere i alderen 6-100 år.

Varighed 2 timer.

Pris: 1500,- + materialeudgift på 40,- pr. deltager og evt. transport af underviser, hvis vi kommer til jer. 

Prisen er for et hold på 1-15 deltagere. Derefter tillægges 100,- pr. deltager op til 20 deltagere, som er det maximale antal pr. workshop.

 

Kulturland sætter særlig fokus på medborgere i sårbare situationer og udbyder forskellige aktiviteter og formidlingsforløb for både børn og voksne. Vi skræddersyr alle værksteds-og formidlingsforløb til medborgere i sårbare situationer, så deltagerne kan glemme deres diagnose eller situation for en stund - og lade kulturen og naturen bære dagen. I Kulturland kan alle være med til livsbekræftende oplevelser.

Sted: Museum Sydøstdanmark - et af vores huse efter aftale.
Vis på kort
Kalkmaleriværksted
Book her
Flugtrute Østersø
Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne får kendskab til forholdene i DDR under den kolde krig. At de får viden om Østersøen som flugtrute og den danske holdning til de østtyske flygtninge. At de kan diskutere nutidens forhold mellem de tidligere østlande og Vesten. At de kan diskutere nutidens holdninger til flygtninge og flygtningepolitik.

Forløbet:

Med udgangspunkt i Museum Lolland-Falsters indsamling af beretninger fra falstringer, der tog imod og hjalp østtyske flygtninge under den kolde krig, fortæller vi om de mere end 5000 østtyskere, der flygtede fra DDR til Vesten over Østersøen. Temaet eksemplificeres gennem udvalgte flygtninges historie, både dem, for hvem flugten lykkedes, og dem, der enten blev fanget eller døde under flugtforsøget. I foredraget vil DDR’s generelle historie og samfundsforhold blive kort præsenteret, og foredraget kan efter ønske perspektiveres gennem en diskussion, enten om forholdet mellem de tidligere østlande og Vesten i dag eller om nutidens holdninger til flygtninge og dansk flygtningepolitik. 

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder.

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 7. kl. - ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Kvindesagens pioner: Mathilde Fibiger
Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I 1849 rejste en ung pige til Lolland for at arbejde som huslærerinde hos en skovriderfamilie på Maltrupgård ved Sakskøbing. Arbejdet som huslærerinde var et af de få arbejder, dårligt stillede kvinder af bedre herkomst kunne bestride på dette tidspunkt.

Den unge pige hed Mathilde Fibiger, og i tiden på Maltrupgård skrev hun den brevroman, ”Clara Raphael”, som skulle blive startskuddet til den danske kvindesagskamp. Bogen vakte stor opsigt og en voldsom debat, der i høj grad påvirkede Mathilde Fibigers videre liv, da hun i mange kredse blev en uønsket person. Hendes økonomiske situation medførte, at hun i 1863 blev elev ved Den danske Statstelegraf, hvor hun i 1866 blev ansat som Danmarks første kvindelige telegrafist og efterfølgende blandt andet var telegrafbestyrer i Nysted.

I foredraget fortæller vi om Mathilde Fibigers liv, og med citater fra hendes forfatterskab beskriver vi kvindens stilling omkring 1850 og diskuterer den forskel, der er mellem Mathildes livsvilkår som kvinde og elevernes muligheder i dag.

Aktiviteten foregår hos jer.

Pris: På Stiftsmuseet: 750 kr. pr. påbegyndt time. På skolen: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale. 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Skovenes historie
Efter aftale

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museet giver gennem fortællingen om skovenes historie eleverne mulighed for at sætte nutidens skovdrift i relation til diskussionen om naturlige ressourcer og diskutere nutiden miljøpolitik i forhold til de danske skove. At deltagerne kan sætte deres viden om de danske skoves historie og holdninger til dansk skov-politik i forhold til rydningen af skove rundt om i verden. 

Forløbet:

I vælger en lokal skov, som er udgangspunkt for en gennemgang af de danske skoves historie fra istid til i dag. Ved hjælp af eksempler i skoven, fortæller vi om de træarter, der gennem tiden har domineret skovene og om menneskers brug af skovene. Skovene som ressource bliver perspektiveret frem til i dag ved Fredskovsforordningen fra 1805 og det forstarbejde og den miljøpolitik, der fulgte efter reformen. Skovrydninger rundt i verden vil blive inddraget. Bemærk venligst, at besøget eventuelt bør aftales med skovejeren.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 3. kl. - ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Efter aftale
Vis på kort
Book her
Fra skafottets kant
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne får kendskab til tidligere tiders retsvæsen, afhørings- og straffemetoder, så de kan reflektere over og diskutere disse set i forhold til de vilkår, der i dag gælder rundt i verden.

Forløbet:

Foredraget præsenterer bødlens udvikling fra omkring år 800 frem til oplysningstiden og fortæller generelt om tortur og hekseprocesser. Foredraget er rigt illustreret med grufulde billeder og sjove, spændende og uhyggelige historier. Foredraget afsluttes med et oplæg til diskussion om straf, torturanvendelse og menneskerettigheder. 

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder. 

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 6.kl. – ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Juletræet med sin pynt
Vi kommer gerne ud til Jer, hvor I er.

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne får kendskab til betydningen bag de genstande, der pynter nutidens juletræer. At de kan forholde sig diskuterende til julepynt anno 2011.

Forløbet: 

Foredraget er bygget op som en visuel pyntning af juletræet, hvor hver enkelt kategori af julepynt præsenteres, og kulturhistorien bag denne fortælles. Foredraget rækker tidsmæssigt fra slutningen af 1600-tallet til i dag. Foredraget afsluttes med en diskussion af nutidens kommercielle jule-pynt set i relation til tidligere tiders julepynt. Foredraget kan suppleres med, at vi instruerer eleverne i at producere julepynt fra omkring år 1900. 

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder. 

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 0. kl. - ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer, hvor I er.
Vis på kort
Book her
De udstødte
Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Et af de væsentligste resultater af Kanslergadeforliget i 1933 var den store socialreform, der var en forløber for den senere velfærdsstat.

I dette foredrag ser vi nærmere på vilkårene gennem tiden for de fattige og de udstødte befolkningsgrupper. Vi tager udgangspunkt i en lang række beretninger fra Lolland-Falster om livet som fattig, handicappet, ældre og psykisk syg. Fra vilkårene for de spedalske i Skt Jørgensgårdene, aftægtsaftalen for de ældre og livet som forældreløst barn sat i pleje til de mange fattiggårde og dårekisterne på Nykøbing Hospital.

Med udgangspunkt i disse beskrivelser diskuterer eleverne de fremskridt, der er sket inden for det offentliges forsorg over for udsatte grupper.

Aktiviteten foregår hos jer.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne. 

Periode: Efter aftale. 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
På tur i mystikkens verden
Efter aftale

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at gæsterne gennem fortællingerne får kendskab til folketroen i 1800-tallet, og at de kan relatere dem til nutidens fortællinger om hekse, trolde, nisser m.m. At fortællingerne styrkes gennem fysiske lege.

Forløbet: 

Turen gennemføres i en velegnet skov i elevernes lokalområde, alternativt i Kohaveskoven i Nykøbing F. På turen fortæller vi om åmænd, elverfolk, trolde, nisser og hekse. Fortællingerne baserer sig på beretninger indsamlet af folkemindeforskeren Evald Tang Kristensen i 1800-tallet og de krydres med smagsprøver på mosekonebryg, trolde- ørevoks og andre mystiske ting.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel. (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Dagtilbud – 7. klasse 

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Efter aftale
Vis på kort
Book her
Kloster, kirke og købstad.
Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo + byen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museet ønsker, at deltagerne får kendskab til kirkens position og magt i middelalderen. At de får kendskab til købstæder i middelalderen, og at de får redskaber til at afkode de elementer, der indgår i kirkeinventar.

Forløbet:

På omvisningen ved klosterruinen ved Maribo Sø beskriver vi Birgittinerklosterets bygningskompleks, de enkelte bygningers funktioner i forhold til klosterlivet og klosterets historie. Vi vil også fortælle om Sankt Birgittas historie og hendes kirkelige arbejde. Derefter går vi gennem den gamle del af Maribo til Torvet, hvor historien om relationerne mellem kloster og købstad bliver præsenteret. 

Omvisningen kan følges op af en omvisning i Stiftsmuseets samling af kirkeinventar fra middelalderen og op til ca. 1800. De enkelte genstande forklares, og eleverne præsenteres for relevante ikonografiske og stilhistoriske elementer i genstandene. Efterfølgende diskuterer eleverne deres holdninger til genstandene og til nutidens kirkerum generelt. Tilbuddet afsluttes med, at eleverne får mulighed for at tegne deres udkast til moderne kirkeinventar.

Pris: Gratis adgang for skoler og SFO’er. Omvisning i kirkeinteriørsamlingen eller omvisning ved klosterruinen og Maribo Domkirke (1 times varighed): 750 kr. Omvisning i kirkeinteriørsamlingen og omvisning ved klosterruinen og Maribo Domkirke (2 timers varighed): 1500 kr. (i begge sammenhænge skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 0. kl. – ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

 

Sted: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo + byen
Vis på kort
Book her
Hoffet i Nykøbing F.
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne får kendskab til renæssancen som periode, eksemplificeret ved hoffet på Nykøbing Slot. 

Forløbet:

Foredraget præsenterer med udgangspunkt i de mange arkæologiske fund, der er gjort på slotsarealet i Slotsgadekvarteret, livet på Nykøbing Slot, som det udfoldede sig, da enkedronning Sophie (Christian 4.’s mor) og hendes barnebarn Den udvalgte Prins Christian holdt hof i Nykøbing F. i den første halvdel af 1600-tallet. Foredraget fortæller om slotsbygningen, haverne, kirkerne, administrationen af det store livgeding Falster, om livet i de kongelige gemakker og om livet i køkkenet og de store fester. 

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder. 

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 3. kl. - ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Museum Sydøstdanmarks tilbud til skoler
Museum Sydøstdanmark

Velkommen til Kulturland!

Vi har mange, dejlige tilbud på lager til jer i Kulturland - Tilbuddene henvender sig alle til medborgere i sårbare situationer. Og altså også alle klassetrin på skoler. 

Vi linker her videre til skoletjenesten på Museum Sydøstdanmark, som er museer i Næstved og Vordingborg Kommuner. Skoletjenesten har et stort katalog af undervisningsforløb.

Husk, at alle forløb skal ses som rammer, som alle kan tilpasse præcis de behov, I har. 

Vi kan også sagtens finde på helt nye oplevelser, sammen med jer. Eller blande dem, vi har til flere sammenhængende forløb. Det er bare at spørge!

Se undervisningsforløb i Museum Sydøstdanmark her: https://www.museerne.dk/undervisning

 

 

Sted: Museum Sydøstdanmark
Vis på kort
Kulturland Undervisning
Book her
Stille skridt på Camønoen
Camønoen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. Kontakt os på undervisning@museerne.dk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Camønoen

Velkommen til 175 km og ca. 250.000 skridt gennem Klintekongens land, på stier i urskoven, ind i jættestuernes indre, tæt på grotteedderkoppen, langs strand, på mark, under Danmarks smukkeste stjernehimmel. Glæd dig til stille stunder i livets hastighed. 

Vil du vandre 500 meter, to kilometer, en dag eller flere dage, så er der muligheder for det på Camønoen. Vi kan arrangere kulturhistoriske oplevelser og naturformidling langs ruten. Vi kan lave bålmad og besøge kirker. I kan overnatte i shelters, telte eller på B&B. Mulighederne er mange. For mange til at beskrive her. Så kontakt os. Og vi laver en god plan sammen med jer. 

Her kan alle være med og hvis du vil godt afsted, er det en god idé at besøge Møns Museum inden turen. Her er nemlig fine fortællinger om noget af det, du vandrer igennem. 

Møns Museum, Storegade 75, 4780 Stege

www.camoenoen.dk

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: Camønoen
Vis på kort
På Camønoen venter 250.000 stille skridt for alle!
Book her
Strik med armene
Museum Sydøstdanmark - et af vores huse efter aftale.

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. Kontakt os på undervisning@museerne.dk. Gør os gerne opmærksomme på særlige behov eller udfordringer. Så tager vi hensyn!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deltag i spændende strikkeworkshop, hvor vi udfordrer deltagernes forståelse af, hvad strik er og kan. Vi bruger armene som pinde og strikker med strimler af fleece. Det er ikke et krav at du kan strikke, du skal bare være frisk på at prøve noget nyt. Alle kan være med; både børn og voksne. 

 

For deltagere i alderen 6-100 år.

Varighed 1,5 time.

Pris: 1000,- + materialeudgift på 40,- pr. deltager og evt. transport af underviser, hvis vi kommer til jer. 

Pris for et hold med 15 deltagere. Derefter tillægges 70,- pr. deltager op til 20 deltagere, som er det maximale antal pr. workshop.

 

I Kulturland sætter vi særlig fokus på at skræddersy spændende kulturtilbud og kreative aktiviteter til medborgere i sårbare situationer, så deltagerne kan glemme deres diagnose eller situation for en stund - og lade kulturen og naturen bære dagen. I Kulturland kan alle være med til livsbekræftende oplevelser.

 

Sted: Museum Sydøstdanmark - et af vores huse efter aftale.
Vis på kort
Book her
Fra sukkerrør til sukkerroer
Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra slutningen af 1700-tallet var der en række kræfter, der i Europa arbejdede imod slaveriet. Det betød, at den danske konge Christian d. 7. i 1792 afskaffede slavehandlen men ikke slaveriet, og forbuddet skulle først gælde fra 1803, så der blev tid til at skaffe slaver nok til, at sukkerplantagerne i de danske kolonier i Vestindien fortsat kunne drives med slaver.

Sideløbende skete der inden for landbruget en række eksperimenter med dyrkning af sukkerroer. Sukkerroerne ville kunne frigøre den danske sukkerproduktion fra afhængigheden af slavernes arbejdskraft, og i 1873 blev Sukkerfabrikken Lolland opført i Holeby.

I foredraget fortæller vi med udgangspunkt i de danske vestindiske kolonier om omlægningen af dansk sukkerproduktion fra sukkerrør til sukkeroer. Vi præsenterer de danske pionerer inden for sukkerroedyrkningen, brødrene Frederiksen, og beskriver, hvordan sukkerroen har haft betydning for det lolland-falsterske landbrugslandskab. Vi sammenligner også vilkårene for de danske slaver og de svenske og polske roearbejdere, der blev importeret til arbejdet i roemarkerne.

Foredraget kan hos jer

Pris: På Stiftsmuseet: 750 kr. pr. påbegyndt time. På skolen: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel. (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale. 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Urter og folketro
Efter aftale

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museet ønsker at gæsterne kan benytte en flora og opslagsværker til at identificere og søge viden om planter. At gæsterne gennem kendskab til tidligere tiders brug af og folketro omkring de vilde planter kan diskutere nutidens brug af helseprodukter og alternativ behandling.

Forløbet: 

I vælger en lokal skov. Vi starter med en generel introduktion til brugen af skovens urter gennem tiden og om den folketro, der knytter sig til de vilde planter. Herefter går i på jagt efter urter, som de identificerer ved hjælp af en flora. Derefter undersøger eleverne sammen med os tidligere tids brug og folketro af de enkelte urter ved hjælp af de opslagsværker, som vi medbringer. Den viden der indsamles perspektiveres i en diskussion af nutidens brug af helsemedicin og helsekost og alternative behandlingsformer. 

For de yngste vil tilbuddet forme sig som en plantejagt efter forud aftalte planter. Undervejs fortæller vi om planternes brug og folketroen omkring dem og laver små magiske handlinger med nogle af de indsamlede planter. 

Bemærk, at besøget i skoven eventuelt bør aftales med skoveejeren.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): De ældste børn i daginstitutionerne - ungdomsuddannelserne Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Efter aftale
Vis på kort
Book her
Ung i tiden – ungdomskultur 1950 - 2009
På skolen eller hvor I ønsker

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne får kendskab til ungdomskulturen på deres forældres og bedsteforældres tid. At de får viden om ungdomsoprørets betydning på ungdomskulturen i tiden, der fulgte. At de kan diskutere tidligere tiders ungdomskultur og indflydelsen på deres eget ungdomsliv.

Forløbet: 

Foredraget præsenterer resultatet af Museum LollandFalsters store indsamlingsprojekt ”Ung i tiden” fra 2009. I foredraget beskrives unges oplevelser, holdninger og følelser inden for temaerne: Konfirmation, hjemmet, venner og fritid, mode, gadeliv, fester, uddannelse og kærlighed. Beretninger fra perioden 1950 – 1990 sammenlignes med de ungdomskulturer, der hersker i dag, dels ved hjælp af den nyeste forskning inden for området, dels gennem elevernes egne oplevelser af at være ung. 

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder. 

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 7. kl. - ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: På skolen eller hvor I ønsker
Vis på kort
Book her
Lav dit eget papir
Museum Sydøstdanmark - et af vores huse efter aftale.

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. Kontakt os på undervisning@museerne.dk. Gør os gerne opmærksomme på særlige behov eller udfordringer. Så tager vi hensyn.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På workshoppen arbejder vi med at lave vores eget papir fra bunden og dekorere det med tørrede blomster, blade, silkepapir, frugtfarve, glimmer eller krydderier. Processen er enkel, hurtig og lige til at gå til - selv for begyndere. Der bliver rig mulighed for at eksperimentere.

Lav dit eget papir

Papiret kan bruges til billedcollager, som skrivepapir eller blive rammet ind.

Resultatet af workshoppen vil blandt andet være: at deltage i en kreativ proces med andre, at lave papir og lave kreative eksperimenter med det.

 

For deltagere i alderen 6-100 år.

Varighed 2 timer.

Pris: 1500,- + materialeudgift på 40,- pr. deltager og evt. transport af underviser, hvis vi kommer til jer. 

Prisen er for et hold på 1-15 deltagere. Derefter tillægges 100,- pr. deltager op til 22 deltagere, som er det maximale antal pr. workshop. 

 

I Kulturland sætter vi særlig fokus på at skræddersy spændende kulturtilbud og kreative aktiviteter til medborgere i sårbare situationer, så deltagerne kan glemme deres diagnose eller situation for en stund - og lade kulturen og naturen bære dagen. I Kulturland kan alle være med til livsbekræftende oplevelser.

Sted: Museum Sydøstdanmark - et af vores huse efter aftale.
Vis på kort
Lav dit eget papir!
Book her
Brohoved til Europa
Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra istidsjægernes sommertogter og frem til etableringen af Femern Bælt-forbindelsen har Lolland-Falster været et brohoved mellem Skandinavien og resten af Europa. Det var herfra, de store missionstogter mod de vendiske stammer i det baltiske område udgik, og op gennem middelalderen var området præget af forholdet mellem Hansastæderne og de nordtyske fyrster og den danske kongemagt.

I renæssancen var der livlige forbindelser mellem Nordtyskland og det store hof på Nykøbing slot, og i oplysningstiden var det adel af nordtysk herkomst, der besad flere af de store herregårde i vores landsdel.

En stor del af 1800-tallets udvikling af nye dyrkningsmetoder inden for landbruget blev introduceret på LollandFalster af holstenske landbrugskyndige, og i 1900-tallet er det de polske roepiger og de tyske flygtninge i forbindelse med afslutningen af 2. verdenskrig og senere fra Østtyskland, der fortæller om vores egn som grænseegn i forhold til resten af Europa.

Femern Bælt-forbindelsen er det foreløbigt sidste led i en række af transportanlæg, der forbinder Skandinavien med verden syd for Østersøen. Tidligere forbindelser er Jernbanen fra Orehoved til Gedser fra omkring år 1900 og Fugleflugtlinjens anlæg fra begyndelsen af 1960’erne. I dette foredrag præsenterer vi disse mange eksempler på Lolland-Falster som brohoved til Europa og fortæller om den betydning, som forbindelserne ud i Europa har haft for udviklingen af vores samfund. Som afslutning diskuterer eleverne fordele og ulemper ved brohoved-funktionen og relaterer diskussionen til vores medlemskab af EU.

Aktiviteten foregår som foredrag hos jer.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 7. klasse – ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Festen mod fasten - om fastelavn
Museum Sydøstdanmark

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Dengang fastelavn var meget mere end fis og ballade!

Traditionen tro sætter vi hvert år fokus på fastelavn.

Engang var fastelavn en alvorlig, katolsk højtid med mærkelige skikke og traditioner. Men hvor kommer de fra? Det fortæller vi om og vækker til live på museet.

Bagefter deler vi klassen op i to af byens håndværkerlav, som skal dyste mod hinanden. Det var jo ikke alle fastelavnslege, der var lige "børnevenlige" ... men andre kan man sagtens kaste sig ud i, selvom man er under 1,8 m.

Og mon ikke alligevel, vi kan udpege en kattekonge, selvom det betyder lidt noget andet i dag end dengang ... 

Forløbet tilbydes i januar og februar, altså i tiden op til fastelavn.

Hvem:

  • Indskolingen
  • Mellemtrinnet

Hvor:

Festen mod fasten tilbydes på Møns Museum, Næstved Museum og Danmarks Borgcenter.

Pris:

500 kr.

Varighed:

1 time

Hvordan:

Send en mail til undervisning@museerne.dk, hvilket forløb du ønsker til hvem (klasse og antal elever) og hvornår, så vender vi tilbage til dig.

Læs mere her.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være museum for alle.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: Museum Sydøstdanmark
Vis på kort
Fastelavn i Kulturland
Book her
Budskab fra fortiden
Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo eller på skolen.

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På Lolland-Falster kender vi til syv runesten. En af disse står på Tillitze kirkegård, og en anden er indmuret i muren til Tågerup Kirkes våbenhus. Tre andre befinder sig på Nationalmuseet. De sidste to står på Stiftsmuseet i Maribo, hvor aktiviteten foregår. 

Vi præsenterer museets to runesten for deltagerne og lader dem afkode teksten til nudansk. Teksten sættes – sammen med de øvrige lolland-falsterske runetekster - i perspektiv i forhold til den tid, stenen er skabt i, vikingetiden, og vi går på opdagelse i perioden med udgangspunkt i teksternes beskrivelse af krig, udenlandsrejser, trosskifte og magt. Vi diskuterer også runer som skriftform og deres anvendelse i andre sammenhænge end mindesten. 

Som afslutning kan deltagerne skære deres egne meddelelser eller trylleformularer i en budstik, en træpind. 

Aktiviteten kan også foregå på skolen i form af en powerpoint-præsentation.  

Pris: På museet: 750 kr. pr. påbegyndt time. På skolen: 350 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel. (i begge sammenhænge skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen - ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo eller på skolen.
Vis på kort
Book her
Da svensken kom
Nykøbing Falster eller Nakskov

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Både i 1640’erne og i tiden 1657 – 1660 var LollandFalster præget af krigen mod Sverige. Det betød store ødelæggelser og plyndringer i landsbyerne og større forsvarsbyggerier i både Nykøbing F. og Nakskov.

I renæssancen kommer krudtet til i krigsførelsen. Krudtet betyder, at de gamle middelalderlige forsvarsværker nu er forældede, og nye skal bygges. 

Ødelæggelserne og plyndringerne efterlader en lang række ødegårde rundt på øerne, hvilket betyder, at perioden efter svenskekrigene bliver en lang og sej genopbygningsperiode.  

Vi tilbyder en byvandring i enten Nykøbing F. eller i Nakskov, hvor vi går langs de gamle befæstningslinjer. På turen får eleverne en oplevelse af befæstningernes størrelse, omfang og konstruktion sammen med en præsentation af krudtets betydning for renæssancens krigsførelse. Turen vil også rumme en lang række lokale kilder om livet og krigsoplevelser under de to svenskekrige samt historien om en lokal helt.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen - ungdomsuddannelserne. 

Periode: Efter aftale. 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Nykøbing Falster eller Nakskov
Vis på kort
Book her
Rejsekufferten
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejsekufferten er fyldt med silke, krydderier, mystiske kort, modelskibe og andre eksotiske genstande, der hver for sig fortæller om de store opdagelsesrejsendes eventyr: Marco Polo, Columbus, James Cook, David Livingstone, Mary Kingsley og Knud Rasmussen.

Her er masser af genstande, som eleverne kan føle på, lugte til og smage på, og de kan prøve Columbus’ kendte sorte renæssancedragt.

Gennem fortællingerne om de sidste 600 års opdagelsesrejser bliver eleverne konfronteret med forskellige tiders verdensbilleder og de videnskabelige opdagelser og tekniske opfindelser, der gjorde rejserne mulige. De diskuterer udbyttet af rejserne både for de nationer, som de opdagelsesrejsende kom fra, og for de befolkningsgrupper og lande, der blev ”opdaget”.

De enkelte opdagelsesrejsende vil blive vægtet forskelligt, afhængigt af hvilken sammenhæng aktiviteten indgår i. Afhængigt af aldersgruppen vil vi trække tråde via kolonialismen til vore tiders sameksistens med og/eller udbytning af de tidligere kolonier, ligesom tidligere tiders opfattelse af ”de fremmede” vil blive diskuteret i forhold til vores holdning i dag til de udlændinge, vi møder på vores rejser i deres lande, og de udlændinge, vi møder i Danmark.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel. (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen - ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Den store landforvandling
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne får kendskab til landboreformerne omkring år 1800, eksemplificeret ved udskiftningsreformen. At de bliver præsenteret for lokale kulturspor efter udskiftningen i landskabet i det omfang disse findes. At de kan diskutere begreberne udvikling og afvikling i forhold til nutidens landbrug og landsbyer.

Forløbet:

Med udgangspunkt i lokale matrikelkort fra tiden omkring landboreformerne fortæller vi om udskiftningen som den store samfundsomvæltning, den var for landsbyerne, og om reformens indflydelse på den danske landbrugsproduktion. De kulturspor fra tiden omkring landboreformerne, der stadig findes i landskabet, præsenteres, i videst muligt omfang i form af lokale eksempler. Foredraget perspektiveres i form af en diskussion om nutidens dyrkningsenheder og landsbyliv. 

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder. 

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 3. kl. - ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
På god fod med guderne
Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo eller på skolen.

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bronzealderen kan i Danmark dateres til perioden fra 1700- 500 f.Kr. og er altså sammenfaldende med Tutankhamons liv.

Bronzealderen har både en ældre og yngre periode, der henholdsvis løber fra 1700-1000 f.Kr. og fra 1000-500 f.Kr., og som kaldes ældre og yngre bronzealder. Arkæologisk set er bronzealderen rigt repræsenteret og indeholder fund fra de tre primære fundkategorier – grave, depoter og bopladser. I bronzealderen var det vigtigt at være på god for med guderne. Derfor er der fra bronzealderen adskillige kendte offerfund, der er fundet i moser, vandhuller og andre vådområder. Offerfundene har indeholdt alt lige fra knogler af mennesker og dyr til madvarer, redskaber og pragtgenstande som Solvognen, sværd og ravsmykker, der alle er henlagt i vådområderne for at påkalde sig gudernes gunst. Der er ikke en konkret opgørelse over antallet af offerfund fra bronzealderen, men der er tale om flere tusind. På Lolland-Falster har vi blandt andet de enestående fund af 4 af de i alt 8 skjolde, der findes på Nationalmuseet og de to fantastiske lurer fra Lommelev, - disse findes også på Nationalmuseet.

I foredraget vil vi give en præsentation af det kendskab, vi har til bronzealderens tro og ritualer og sætte dette i perspektiv til den egyptiske trosverden.

Aktiviteten foregår i Stiftsmuseets arkæologiske udstilling eller som power-point præsentation på skolen.

Pris: På Stiftsmuseet: 750 kr. pr. påbegyndt time. På skolen: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel. (i begge sammenhænge skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen - ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale. 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo eller på skolen.
Vis på kort
Book her
Kirkens billedbog – kalkmalerier
Efter aftale

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museet ønsker, at deltagerne får kendskab til kalkmaleriernes funktion i middelalderen og til fremstillingen af dem. At de får redskaber til at afkode kalkmalerier og kan forholde sig til dem som kilde.

Forløbet:

I vælger en kirke med kalkmalerier, der er relevant for deltagerne. Vi gennemgår kalkmalerierne i kirken med udgangspunkt i kalkmaleriernes kulturhistorie, - det vil sige dels deres religiøse indhold, dels som kilde til middelalderens samfund. Vi fortæller om kalkmaleriernes funktion i middelalderen, om giverne af kalkmalerierne, om de håndværkere, der udførte kalkmalerierne og om teknikkerne i kalkmaleri. Tilbuddet afsluttes med, at eleverne selv får mulighed for at udføre et kalkmaleri, som de kan tage med hjem. 

Bemærk venligst, at besøget skal aftales med kirken, og at der skal være et lokale til elevernes maleaktivitet til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Dagtilbud – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Efter aftale
Vis på kort
Book her
Lollikker og falstringer i felten
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mænd fra hele Danmark deltog i krigen 1864, også unge mænd fra Lolland og Falster. Der findes en lang række dagbogsnotater og beretninger fra disse lokale soldater om deres oplevelser under krigen.

I dette foredrag præsenterer vi eleverne for de unge mænds krigsoplevelser og deres tanker i forhold til krigen. Eleverne vil også få et billede af det lokale samfund, som de unge kom fra.

Foredraget afsluttes med en diskussion om, hvordan eleverne forestiller sig, livet som soldat har været i 1864, og hvordan de til sammenligning tror, livet som soldat er i dag.

Aktiviteten foregår på skolen.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale. 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Børn i Gryden
Gryden, bag Danhostel Faxe, Østervej 4

I sommeren 2018 invitere Kulturland og Geomuseum Faxe børn i alderen 9-14 til en uforglemmelig lejroplevelse.

Gryden er en kommunal friluftsplads i Faxe, hvor vi i bedste spejderstil overnatter i telt, laver mad over bål og udfordre vores kreative evner i kalkbruddet.

Der er begrænsede pladser til arrangementet.

Sted: Gryden, bag Danhostel Faxe, Østervej 4
Vis på kort
Børn i Gryden
Book her
Viking - håndværker & opdagelsesrejsende
Danmarks Borgcenter eller hos jer.

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. Kontakt os på undervisning@museerne.dk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sysselværksted

Hedeby var vikingetidens største handelsmetropol, der forbandt de nordiske lande med de store riger i syd og øst. Her blev der handlet pels fra Rusland, glas fra Italien, krydderier fra Mellemøsten, slaver, sølv, guld, fisk og meget andet. En summende metropol af skibe, mennesker, varer og alverdens sprog og religioner.

Vi dykker ned i vikingernes verden og besøger udvalgte steder i udstillingen, hvorefter vi selv skal fremstille fint håndværk, som de gjorde det i vikingetiden.

Vi arbejder med træ, læder og så skal der 'ristes' runer.

 

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være museum for alle.

Pris: 800 kr.

Varighed 2,5 time

Tilmeld dig Skoletjenestens nyhedsbrev: TILMELD

 

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: Danmarks Borgcenter eller hos jer.
Vis på kort
Vikingernes Metropol på Danmarks Borgcenter
Book her
I beskyttelsesrum
Slotsgade 30, 4800 Nykøbing Falster

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster råder over et autentisk beskyttelsesrum fra krigens tid.

Vi starter denne aktivitet med at samles i beskyttelsesrummet – og lukke døren efter os, så eleverne får en oplevelse af, hvordan det var at skulle tilbringe timer eller hele nætter i beskyttelsesrummets mørke og kulde. Mens vi venter på at luftalarmen afblæses, fortælles om dagliglivet under krigen.

Derefter går vi i sporene på en lokal modstandsmand, der under en sabotageaktion mistede livet nær beskyttelsesrummet.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne. 

Periode: Efter aftale.

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Slotsgade 30, 4800 Nykøbing Falster
Vis på kort
Book her
Stridsmanden Rasmus Claussen
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I tiden op til systemskiftet 1901 var falstringen Rasmus Claussen en af de ihærdigste modstandere af Estrups provisoriestyre.

Rasmus Claussen sad i Folketinget fra 1872 til 1903 og var folketingets formand 1894 – 95. Ved siden af hans landspolitiske arbejde var han ejer af flere aviser, blandt andet Lolland-Falsters Folketidende, som han grundlagde.

I foredraget præsenteres Rasmus Claussen og hans mange politiske sager som et eksempel på den modstand mod Estrup, der ledte frem til systemskiftet. Og de politiske områder, Rasmus Claussen arbejdede med, strakte vidt: Jernbanelinjer, postvæsen, slaveoprør i de vestindiske kolonier og digebygning for blot at nævne nogle.

Aktiviteten foregår hos jer

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale. 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Da englænderne var i landet
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Englandskrigene i det første tiår af 1800-tallet satte også deres præg på vores landsdel. Dels i form af skansebyggeri både på Lolland og Falster, dels i form af opbygningen af optiske telegrafer ved Nakskov Fjord.

Optisk telegrafi var et landsdækkende kommunikationssystem, der satte staten i stand til inden for timer at sende en meddelelse fra den ene ende af landet til den anden – i godt vejr! Systemet byggede på en række signalmaster, der indstilledes efter en kodebog og aflæstes med kikkert.

Under Englandskrigene blev systemet udbygget som et led i det danske forsvar, og det var i denne periode, at Nakskov Fjord udgjorde et væsentligt punkt i systemet, da man her kunne observere de engelske kanonbåde.

Denne aktivitet består dels af en præsentation af skanserne på Lolland-Falster, dels af en indføring i hvordan den optiske telegrafi fungerer. Derefter skal eleverne selv bygge modeller af en optisk telegraf og sende meddelelser til hinanden ved hjælp af disse.

Aktiviteten er oplagt til et tværfagligt forløb med både matematik, fysik og samfundsfag, idet den optiske telegrafi bygger på 2-talssystemet, nøjagtigt som vores digitale kommunikation i dag.

Aktiviteten foregår på skolen.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne. 

Periode: Efter aftale. 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Skatten i den lollandske plutte
Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo eller på skolen.

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I sensommeren år 9 stod det berømte Varus-slag mellem romere og germanere. Slaget var et led i romernes forsøg på at udvide deres store rige mod nord. Germanerne vandt en knusende sejr over romerne, der mistede ca. 1/3 af den romerske hær, hvilket fik kejser Augustus til at udbryde: ”Quinctilius Varus, giv mig mine legioner tilbage!”

I 1920 fandt man en mandsgrav fra ældre romertid i Hoby på Lolland. Graven indeholdt en fantastisk skat i form af et romersk drikkesæt, blandt andet to imponerende sølvbægre. Bægrene er udsmykket med scener fra Homers Illiaden, og i bunden er der indridset navnet ”Silius”. Silius er navnet på den romerske øverstkommanderende for hæren i de nordlige romerske provinser, området hvor Varus-slaget stod, netop på det tidspunkt, den lollandske mand blev begravet. Måske er det netop den romerske hærfører, der har givet vores lollandske mand drikkesættet?

I denne aktivitet vil vi præsentere deltagerne for de dele af drikkesættet, der er udstillet på Stiftsmuseet, og med udgangspunkt i illustrationerne på de to drikkebægre fortælle om forholdet mellem romerne og germanerne og om de danske fund, der fortæller om kontakten mellem danskerne og romerne. 

Aktiviteten foregår på Stiftsmuseet eller som foredrag på skolen. 

Pris: På Stiftsmuseet: 750 kr. pr. påbegyndt time. På skolen: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel. (i begge sammenhænge skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 3. kl. – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo eller på skolen.
Vis på kort
Book her
Synlige og usynlige fjender
Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På Lolland-Falster ses rundt i landskabet kulturspor fra tidligere tiders forsvarsanlæg i forhold til ydre fjender: oldtidens og middelalderens små og store borganlæg, renæssancens slotsanlæg med voldgrave og befæstningsanlæggene i forbindelse med svenske- og Englandskrigene. Endvidere står overvågningsanlæggene og kommandocentralerne, der blev bygget i forbindelse med Den kolde Krig, stadig som en fortælling om frygten for fjendtlige angreb.

Disse års terrorsikring af vores havne er det seneste kapitel i historien om den ydre fjende. 

I dette foredrag præsenterer vi eleverne for de mange spor i landskabet fra oldtid til i dag, der fortæller om frygten for fjender, og med udgangspunkt i disse eksempler fortæller vi om de fjendebilleder, der har været gældende gennem historien. Foredraget afsluttes med en diskussion af, hvilke begrundelser der har ligget til grund for de forskellige fjendebilleder, om de forskellige former for magt og frygt, der har tegnet sig gennem tiden, og om de fjendebilleder, der er gældende i dagens samfund.

Aktiviteten foregår som foredrag hos jer.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 7. klasse – ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Kreative Stendage
På Geomuseum Faxe eller i jeres institution

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En god idé til de lange vintermåneder, hvor fantasien kan få frit løb.

Med lokale flintesten, tang og en limpistol skabes der fantasidyr i alle former og farver.

En geolog fra Geomuseum Faxe kommer ud til jeres institution med en balje fuld af materialer og en god stenbog i baglommen. I er også meget velkomne på Geomuseum Faxe

Book eventet i dag på bora@oesm.dk

 

 

Sted: På Geomuseum Faxe eller i jeres institution
Vis på kort
Kreative stendage
Book her
Tryk med planter
Museum Sydøstdanmark - et af vores huse efter aftale.

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. Kontakt os på undervisning@museerne.dk. Gør os gerne opmærksomme på særlige behov eller udfordringer. Så tager vi hensyn!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bring naturen ind i hjemmet og klasselokalet, hvor vi trykker med tørrede planter og skaber tekstile billeder. På workshoppen arbejder vi med at lave direkte aftryk af malede, tørrede planter på tekstil ved hjælp af en varmepresse og vi genskaber de smukkeste strukturer og former fra naturens flora i vores eget design.

Skab unikke tekstile billeder

Workshoppen er bygget op således, at der gives en kort intro til teknikken. Der eksperimenteres med komposition af billeder og form og farvekombinationer. Fokus vil være på at afprøve og lege med teknikken og deltagerne vil løbende blive guidet gennem processen.

Resultatet af workshoppen vil blandt andet være: at deltage i en kreativ proces med andre, at lave form og farveeksperimenter, at lære en ny trykteknik, at få indblik i naturens fantastiske former og strukturer, at lave unikke tekstile billeder. Workshoppen er egnet for både børn og voksne og tilpasses målgruppen. Trykteknikken kan mestres af børn fra 6 års alderen og opefter.

Ønsker du at booke værkstedet så kontakt os på undervisning@museerne.dk. Gør os gerne opmærksom på særlige behov eller udfordringer, vi skal tage hensyn til.

Workshoppen kan kombineres med et besøg på Køng Museum, som har fokus på formidling af historiske tekstiler. Det er også muligt at besøge Museums Haven i Vordingborg og Næstved eller få en guidet tur i Middelalderhaven i Stege i forbindelse en plantetryk workshop.

 

For deltagere i alderen 6-100 år.

Varighed 2 timer.

Pris: 1500,- + materialeudgift på 40,- pr. deltager og evt. transport af underviser, hvis vi kommer til jer. 

Prisen er for et hold på 1-15 deltagere. Derefter tillægges 100,- pr. deltager op til 20 deltagere, som er det maximale antal pr. workshop.

 

I Kulturland sætter vi særlig fokus på at skræddersy spændende kulturtilbud og kreative aktiviteter til medborgere i sårbare situationer, så deltagerne kan glemme deres diagnose eller situation for en stund - og lade kulturen og naturen bære dagen. I Kulturland kan alle være med til livsbekræftende oplevelser.

 

Sted: Museum Sydøstdanmark - et af vores huse efter aftale.
Vis på kort
Kulturlands plantetrykworkshop
Book her
Modstandsbevægelsen på Lolland og Falster
Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster råder over en helt unik film, der blev indspillet i sommeren efter befrielsen 1945 af modstandsbevægelsen på Falster.

Filmen, der har karakter af en lille spillefilm, beskriver en våbennedkastning på Falster og kommenteres af en af frihedskæmperne.

Forevisningen af filmen følges op af en beskrivelse af den spionage, som en del af den lolland-falsterske modstandsbevægelse foretog mod den tyske besættelsesmagt med udgangspunkt i et omfattende arkiv af de originale indberetninger fra de lokale spioner.

Aktiviteten foregår hos jer og kan suppleres med et besøg i museets beskyttelsesrum i Nykøbing Falster.

Pris: 750,- kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Uden rettigheder
Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1948 vedtog FN Menneskerettighedserklæringen, der giver det enkelte individ universelle rettigheder.

I dette foredrag vil vi give tre eksempler på områder, hvor menneskerettighederne i dag er indlysende, men hvor det tidligere ikke var en selvfølge, at man havde nogen rettigheder.

De tre eksempler er de undtagelser, der ligger i Grundloven af 1849, de polske roepigers arbejdsforhold i Danmark og børnearbejde.

Vi beskriver de tre eksempler og følger dem op med den kamp, der for hvert af eksemplerne førte til positive ændringer af vilkårene.

I foredraget sættes de tre eksemplers vilkår til diskussion blandt eleverne, og vi diskuterer også, om der i dag er områder i Danmark, der ikke lever op til Menneskerettighedserklæringen.

Aktiviteten foregår hos jer

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne. 

Periode: Efter aftale. 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
De røde faner
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med udgangspunkt i Museum Lolland-Falsters samling af faner fra de tidlige fagforbund og socialdemokratiske partiafdelinger bliver deltagerne præsenteret for arbejdsvilkårene for håndværkere og arbejdere i slutningen af 1800-tallet. Dette sættes i relation til de reformkrav, som blev fremsat fra arbejderbevægelsen og socialistisk side i samme periode.

Foredraget viser derefter, hvordan den socialdemokratiske politik fik betydning for Nakskov og byens sundheds- og plejeforanstaltninger, boligplanlægning og undervisning under borgmester Sophus Bresemann i hans embedsperiode 1914 – 1928.

Aktiviteten foregår på skolen.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne. 

Periode: Efter aftale.

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Besøg i fortiden
Efter aftale

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museet giver deltagerne kendskab til stedets aktuelle historiske periode og giver viden om lokale fortidslevn og nærmiljøets fortidshistorie. Deltagerne udvikler en holdning til historie som en del af vores identitet og en holdning til bevaringsproblematikker.

Forløbet: 

I vælger et lokalt fortidslevn, som er udgangspunkt for undervisningstilbuddet. Eleverne går på opdagelse ved fortidslevnet, studerer de spor, der er, den konstruktion af fortidslevnet eventuelt er at se (gravhøje), iagttager i hvilken grad fortidslevnet er bevaret etc. Ud fra elevernes iagttagelser diskuteres betydningen af sådanne levn og hvilken historie, de fortæller. Gennem en beskrivelse af de fund, man har gjort ved lignende fortidslevn, den arkæologiske forsknings resultater og elevernes baggrundsviden fortælles generelt om den aktuelle periode i oldtiden. Afslutningsvis debatteres elevernes holdninger til bevaring af fortidslevn.

Bemærk, at besøget eventuelt skal aftales med lodsejeren.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 0. kl. – ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Efter aftale
Vis på kort
Book her
Gamle lege
Frilandsmuseet

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museet giver deltagerne mulighed for at afprøve forskellige gamle landsbylege og de får mulighed for at reflektere over forskelle og ligheder mellem deres egne og tidligere tiders lege og sociale samværsformer. Efter årstiderne var der tale om både indendørs og udendørs lege, som foregik med eller uden brug af redskaber. 

Deltagerne får mulighed for at prøve lege som ”Slå munk”, ”Stikke Palles øje ud” og ”Gå til Island efter sild” samt andre lege afhængig af, hvor arrangementet afholdes. De gamle lege er morsomme og det kan være lærerigt at prøve kræfter med de gamle lege fra tiden før det fabrikslavede og mekaniske legetøj.

Forløbet:

Dette aktivitetstilbud starter med en kort introduktion til legens kulturhistorie, hvorefter deltagerne leger de forskellige lege. De fleste af legene er styrkeprøver af forskellig art og er fremstillet af simple ting som reb, træ og jern.

Kan afholdes på Frilandsmuseet eller på institutionen.

Pris: Gratis adgang for dagtilbud, skoler og SFO’er. Kan gennemføres gratis uden guide. Med guide (1 times varighed): 750 kr. På skolen/daginstitutionen: 750 kr. pr. påbegyndt time + kørsel + moms. (I begge sammenhænge skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): De ældste børnehavebørn – ungdomsuddannelserne 

Periode: Frilandsmuseets sæson (1. maj – 30. september). På skolen/daginstitutionen efter aftale.

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Frilandsmuseet
Vis på kort
Book her
Arkæologi - Er det ren Indiana Jones?
På skolen eller en given udgravning

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne får kendskab til, hvad museets arkæologer laver. Er det ren Indiana Jones med farefyldte mysterier og udfordrende opgaver, der skal løses, inden “skatten” dukker frem - eller er der forskel på virkelighed og film? Museet ønsker at give et indblik i livet som arkæolog, og hvilke udfordringer det giver, når vi graver fortiden op af jorden.

Der er muligheder for to typer af forløb: 

Type 1: Et besøg i en udvalgt arkæologisk udgravning, hvor deltagerne møder de gravende arkæologer og hører nærmere om den enkelte udgravning, og hvad der er fundet i forbindelse med den. Deltagerne kan her være heldige at se fund, der kommer direkte op af fortidens muld. Det vides ikke, hvodan et sådant forløb udvikler sig, da det er afhængigt af udgravningen, hvad der er dukket op og ikke mindst, om der er en anvendelig udgravning. 

Type 2: Kan indeholde et besøg på et af museets afdelinger eller på skolen, hvor deltagerne prøver at være de udøvende arkæologer. Her skal deltagerne prøve forskellige arkæologirelevante opgaver, som f.eks. at udgrave forskellige genstande, tegne forskellige lag, som kan dukke op i en udgravning, fotodokumentere det, de ser og måske skrive eller fortælle om “deres udgravning”. Der gives derudover en introdution til et relevant emne som f.eks. istid, stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetid, menneskene, mad, huse eller andre emner indenfor oldtidsperioden.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 5. kl. til ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: På skolen eller en given udgravning
Vis på kort
Book her
Venner og fjender
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne får kendskab til forholdet mellem danskere og vendere i perioden omkring vikingetiden. At de kan perspektivere dette i forhold til nutidens integrationsdebat.

Forløbet:

Foredraget ” Venner og fjender” fortæller om kulturmødet i Østersøen mellem danskerne og venderne i perioden 800 – 1250. Med udgangspunkt i de stednavnespor, der er på Lolland-Falster, vil vi komme ind på temaerne statsdannelse, krig, handelssamkvem, bosætning, troskifte og korstog. Foredraget beskæftiger sig også med de dynastiske forbindelser mellem vendiske og nordiske kongeslægter. Foredraget perspektiveres i forhold til temaerne identitet, integration og assimilation.

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder.

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 3. kl. - ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Børn og unge på landet
Frilandsmuseet

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museet giver deltagerne en oplevelse af børne- og ungdomsliv for 150 år siden og derigennem oplever, at der er sket en væsentlig udvikling i disse vilkår i denne periode. At de afprøver datidens lege og får mulighed for at reflektere over forskelle og ligheder mellem deres egne og datidens lege og sociale samværsformer. For de ældste børn vil der også være mulighed for at inddrage FN’s børnekonvention og lade dem diskutere forskellene mellem børneliv på landet og i byen dengang og forskellene mellem børneliv i rige og fattige lande i dag. Og for ungdomsuddannelserne vil problematikker som kærlighed, ægteskab og mønsterbrydning kunne blive behandlet.

Forløbet:

Undervisningstilbuddet starter med et besøg i Ane Huggemands hus, hvor landarbejderens børns levevilkår bliver beskrevet. Derefter besøger vi Falstergården, hvor der fortælles om levevilkårene for fæstebondens børn og for tjenestedrengen og tjenestepigen. Disse beskrivelser perspektiveres i forhold til det almindelige liv på landet og de socialklasser, der fandtes i landsbyen. Med de ældste klasser i folkeskolen og elever i ungdomsuddannelserne vil vi prioritere ungdomslivet, kærlighed og ægteskab i fortællingerne. Under hele forløbet relateres til deltagernes egen hverdag. Herefter fortsættes med en instruktion i de gamle lege, der var almindelige for både børn og unge i 1800-tallet, og deltagerne får så mulighed for selv af lege. På skolen/daginstitutionen er indholdet af aktiviteten det samme som ovenfor beskrevet, dog erstattes bygningerne med en power-point præsentation. 

Pris: Gratis adgang for dagtilbud, skoler og SFO’er. Omvisning og aktiviteter (2 timers varighed): 1500 kr. (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) Omvisning, hvorefter I selv står for legeaktiviteterne (1 times varighed): 750 kr. (skolerabat 200 kr.) På skolen/daginstitutionen: samme pris + kørsel + moms.

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): De ældste daginstitutionsbørn – ungdomsuddannelserne Periode:

Frilandsmuseets sæson (1. maj – 30. september). 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Frilandsmuseet
Vis på kort
Book her
C.D.F. Reventlow – mennesket og ministeren
Reventlow-Museet Pederstrup, Pederstrupvej 124, 4943 Torrig L. eller hos jer på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne får viden om C.D.F. Reventlows arbejde som minister for det enevældige styre. At de får kendskab til hans virke som godsejer og som forstvidenskabsmand. At de kan diskutere betydningen af landboreformerne for det samfund, vi kender i dag.

Forløbet: 

Foredraget præsenterer godsejeren, ministeren og reformatoren C.D.F. Reventlow. Vi beskriver C.D.F. Reventlow som familiemenneske, godsejer, embedsmand, forstvidenskabsmand og som en af de mænd, der stod bag det store landboreformarbejde i slutningen af 1800-tallet. Landboreformerne og deres betydning for dagens Danmark bliver gennemgået. 

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder. 

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750,- kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 5. kl. - ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Reventlow-Museet Pederstrup, Pederstrupvej 124, 4943 Torrig L. eller hos jer på skolen
Vis på kort
Book her
Vikingerne - handel & håndværk
I klassen eller hvor I er.

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Vikingetiden er en af de mest berømte perioder af danmarkshistorien både i Danmark og i resten af verden.

Vikingerne blev kendt som nogle vilde krigere, men handel og håndværk var en stor og vigtig del af vikingernes hverdag.

Handelen var vidt forgrenet ud i verdenen, og vikingernes netværk var stor.

Men hvem handlede vikingerne med? Og hvad handlede de med?

Forløbet er egnet til:

  • Mellemtrinnet
  • Overbygningen
  • Ungdomsuddannelser

Hvordan:

Elever og lærere kan frit og gratis downloade materialet via følgende links:

Kun til iPad og Mac: https://itunes.apple.com/dk/book/handel-og-håndværk/id1223388832?l=da&mt=11

Lærervejledning findes bagerst i bogen.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu

Sted: I klassen eller hvor I er.
Vis på kort
Handel og håndværk i Kulturland
Book her
Tre mænd og en grundlov
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den nationalliberale bevægelse var en af de afgørende kræfter i kampen for den nye grundlov i 1840’erne. En af de førende kræfter inden for den nationalliberale bevægelse var Orla Lehmann, som i 1841 holdt en brandtale i Nykøbing F, hvor han opfordrede bønderne til at tage del i arbejdet for en fri forfatning. Det kostede ham tre måneders fængsel, men betød også at hans – og dermed sagens – popularitet steg.

Biskoppen i Nykøbing, D.G.Monrad var også en engageret forkæmper inden for den nationalliberale bevægelse for den frie forfatning. Og ejeren af Knuthenborg, Frederik Marcus Knuth, var, på trods af at han var godsejer og derfor i kraft af sin position skulle stå nærmere de konservative, i sine holdninger nær de nationale liberale. Alle tre blev de medlemmer af den første regering under den ny forfatning, Martsministeriet.

Foredraget tager udgangspunkt i Orla Lehmanns tale i Nykøbing F. og giver et billede af kampen for den ny grundlov gennem de tre lokale personligheder.

Aktiviteten foregår på skolen.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne. 

Periode: Efter aftale.

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Strik med armene
Lav dit eget papir!
Lav dit eget papir
Kulturlands plantetrykworkshop
Tryk med planter
Kulturland Undervisning
Museum Sydøstdanmarks tilbud til skoler
Børn i Gryden
Børn i Gryden
Kreative stendage
Kreative Stendage
Gamle lege
Besøg i fortiden
Juletræet med sin pynt
Jul i slot og vrå