Book event
Historietimen
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at alle får lyst til kulturhistorie. At de får faktuel viden i eventyrets rammer.

Forløbet: 

Historietimen er et tilbud om en rigtig god fortælling. Vi bygger et kulturhistorisk eventyr op omkring det emne, som I arbejder med. I eventyret bliver børnene præsenteret for kulturhistoriske kernebegreber inden for jeres tema på en spændende, måske uhyggelig, måske sjov måde. Det kulturhistoriske eventyr kan suppleres med fortællingen af relevante folkeeventyr, sagn eller beretninger fra folketroen, hvis de findes til jeres tema.

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder. 

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Dagtilbud – 6. kl.

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Skatten i den lollandske plutte
Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo eller på skolen.

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I sensommeren år 9 stod det berømte Varus-slag mellem romere og germanere. Slaget var et led i romernes forsøg på at udvide deres store rige mod nord. Germanerne vandt en knusende sejr over romerne, der mistede ca. 1/3 af den romerske hær, hvilket fik kejser Augustus til at udbryde: ”Quinctilius Varus, giv mig mine legioner tilbage!”

I 1920 fandt man en mandsgrav fra ældre romertid i Hoby på Lolland. Graven indeholdt en fantastisk skat i form af et romersk drikkesæt, blandt andet to imponerende sølvbægre. Bægrene er udsmykket med scener fra Homers Illiaden, og i bunden er der indridset navnet ”Silius”. Silius er navnet på den romerske øverstkommanderende for hæren i de nordlige romerske provinser, området hvor Varus-slaget stod, netop på det tidspunkt, den lollandske mand blev begravet. Måske er det netop den romerske hærfører, der har givet vores lollandske mand drikkesættet?

I denne aktivitet vil vi præsentere deltagerne for de dele af drikkesættet, der er udstillet på Stiftsmuseet, og med udgangspunkt i illustrationerne på de to drikkebægre fortælle om forholdet mellem romerne og germanerne og om de danske fund, der fortæller om kontakten mellem danskerne og romerne. 

Aktiviteten foregår på Stiftsmuseet eller som foredrag på skolen. 

Pris: På Stiftsmuseet: 750 kr. pr. påbegyndt time. På skolen: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel. (i begge sammenhænge skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 3. kl. – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo eller på skolen.
Vis på kort
Book her
Valdemar den Store - Blue Blood Academy
Danmarks Borgcenter

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Konge i kamp

På grund af særudstillingen 'Vikingernes Metropol' på Danmarks Borgcenter vil dette forløb være tilgængeligt fra efteråret 2017.

Levede Valdemar den Store op til sit eget og tidens ideal om, hvad en god konge var?

I vikingetiden var idealet for en konge, at han gik forrest i kamp, så blodet flød omkring ham. Derudover skulle han vinde respekt og gerne rigdomme fra andre fyrster. Guldet og sølvet skulle han gavmildt fordele til sine trofaste følgesvende.

På Valdemar den Stores tid stillede man noget større krav til kongens egenskaber. Kongen skulle være from og en god kristen. Han skulle udbrede kristendommen, og han skulle være kirkens beskytter. Han skulle sikre landet mod fjender. Han skulle skabe retfærdighed i landet: De rige og stærke skulle frygte ham, de svage og hjælpeløse elske ham. Og ligesom han skulle beskytte kirken, skulle han beskytte alle andre hjælpeløse: enkerne, de forældreløse og de fattige. Først og fremmest skulle han selv være retfærdig. Han skulle bruge sin magt til alles gavn og ikke kun til at gavne sig selv og sine venner.

Det var sådan, Valdemar gerne ville se sig selv og blive husket?

Hvem:

 • Overbygningen
 • Ungdomsuddannelser

Pris:

800 kr.

Varighed:

2 timer

Hvordan:

Send en mail til undervisning@museerne.dk, hvilket forløb du ønsker til hvem (klasse og antal elever) og hvornår, så vender vi tilbage til dig.

Læs mere her.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være museum for alle.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: Danmarks Borgcenter
Vis på kort
Valdemar den Store i Kulturland.
Book her
Vikingemad
Danmarks Borgcenter

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Museum Sydøstdanmark præsenterer i samarbejde med Produktionsskolen "Strømmen" forløbet om vikingemad.

Vikingerne spiste noget andet end det, vi kender i dag. Alligevel er der genkendelige elementer blandt ingredienser og tilberedning. Den største forskel ligger måske i virkeligheden i alt det, der foregik inden måltidet.

Vikingerne kunne ikke bare gå i supermarkedet. De måtte selv ud og finde eller dyrke det, de skulle bruge. Og hvad var så det?

Samtidigt skete der store forandringer i landbruget og måden at leve sammen på, der havde betydning for livet som viking.

Men hvad lavede konen, manden og børnene, når der skulle skaffes mad og måltider? Og hvad var trællenes rolle?

Alt det taler vi om, mens vi tilbereder smagsprøver på vikingemad.

 

Forløbet tilbydes tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrummet 10.00-12.30. Dette kan ikke afviges. Tilmelding er "først til mølle". Forløbet kan ikke bestilles i skolerne ferier og andre søgnehelligdage.

Forløbet er egnet til:

 • Indskolingen
 • Mellemtrinnet
 • Overbygningen

Læs mere om forløbet her.

Pris:

800 kr.

Varighed:

2,5 time

Hvordan:

Send en mail til undervisning@museerne.dk, hvilket forløb du ønsker til hvem (klasse og antal elever) og hvornår, så vender vi tilbage til dig.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være museum for alle.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

 

Sted: Danmarks Borgcenter
Vis på kort
Vikingemad på Danmarks Borgcenter
Book her
De røde faner
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med udgangspunkt i Museum Lolland-Falsters samling af faner fra de tidlige fagforbund og socialdemokratiske partiafdelinger bliver deltagerne præsenteret for arbejdsvilkårene for håndværkere og arbejdere i slutningen af 1800-tallet. Dette sættes i relation til de reformkrav, som blev fremsat fra arbejderbevægelsen og socialistisk side i samme periode.

Foredraget viser derefter, hvordan den socialdemokratiske politik fik betydning for Nakskov og byens sundheds- og plejeforanstaltninger, boligplanlægning og undervisning under borgmester Sophus Bresemann i hans embedsperiode 1914 – 1928.

Aktiviteten foregår på skolen.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne. 

Periode: Efter aftale.

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
På Herrens mark
Danmarks Borgcenter

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

På Herrens mark

 

I middelalderen betød Herrens mark den del af verden, der var omvendt til kristendommen. Når vi er på Herrens mark i dag, betyder det, at vi er rådvilde og ikke kan finde hoved eller hale på en sag. Begge betydninger er på en måde rigtige.

Det synlige bevis på Herrens mark - på Borgen i Vordingborg - er ruinerne af Sankt Andreas Kirke. I kirken kunne man blive gift, døbt og begravet, men man kunne også få svar på svære spørgsmål som: Hvordan er livet efter døden? Hvordan ser der ud i himmelen? Og er det rigtigt, at dem, der lyver, kommer i helvede og bliver knebet i tungen med gloende tænger?

Med udgangspunkt i Sankt Andreas Kirke skal vi høre om tro og overtro, skeletter med mønter i munden, og så skal vi prøve en vaskeægte barnedåb som den foregik i middelalderen, dog uden vand.

Hvem:

 • Indskolingen
 • Mellemtrinnet

Pris:

500 kr.

Varighed:

1 time

Hvordan:

Send en mail til undervisning@museerne.dk, hvilket forløb du ønsker til hvem (klasse og antal elever) og hvornår, så vender vi tilbage til dig.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være museum for alle.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: Danmarks Borgcenter
Vis på kort
På Herrens mark i Kulturland.
Book her
C.D.F. Reventlow – mennesket og ministeren
Reventlow-Museet Pederstrup, Pederstrupvej 124, 4943 Torrig L. eller hos jer på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne får viden om C.D.F. Reventlows arbejde som minister for det enevældige styre. At de får kendskab til hans virke som godsejer og som forstvidenskabsmand. At de kan diskutere betydningen af landboreformerne for det samfund, vi kender i dag.

Forløbet: 

Foredraget præsenterer godsejeren, ministeren og reformatoren C.D.F. Reventlow. Vi beskriver C.D.F. Reventlow som familiemenneske, godsejer, embedsmand, forstvidenskabsmand og som en af de mænd, der stod bag det store landboreformarbejde i slutningen af 1800-tallet. Landboreformerne og deres betydning for dagens Danmark bliver gennemgået. 

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder. 

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750,- kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 5. kl. - ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Reventlow-Museet Pederstrup, Pederstrupvej 124, 4943 Torrig L. eller hos jer på skolen
Vis på kort
Book her
Vandring i Steges historie
Møns Museum

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Fængslet i Mølleporten og andre gode historier

På turen gennem Steges gader hører vi om rige købmænd, håndværkere, onde soldater, fiskere og fattige. På godt og ondt har de alle sat spor og bidraget ikke bare til Steges historie, men også til hele Danmarkshistorien.

Undervejs springer vi rundt i historien, så det er med at have tungen lige i munden. Lige der, hvor vi står, gemmer sig en historie fra middelalderen, og næste stop handler måske om, da industrien kom til byen. Det hele er krydret med sjove finurligheder og anekdoter fra dengang, mormor var dreng.

Hvem:

 • Mellemtrinnet
 • Overbygningen
 • Ungdomsuddannelser

Pris:

500 kr.

Varighed:

1,5 time

Hvordan:

Send en mail til undervisning@museerne.dk, hvilket forløb du ønsker til hvem (klasse og antal elever) og hvornår, så vender vi tilbage til dig.

Læs mere her.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være museum for alle.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: Møns Museum
Vis på kort
Vandring i Steges historie - Kulturland
Book her
Brohoved til Europa
Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra istidsjægernes sommertogter og frem til etableringen af Femern Bælt-forbindelsen har Lolland-Falster været et brohoved mellem Skandinavien og resten af Europa. Det var herfra, de store missionstogter mod de vendiske stammer i det baltiske område udgik, og op gennem middelalderen var området præget af forholdet mellem Hansastæderne og de nordtyske fyrster og den danske kongemagt.

I renæssancen var der livlige forbindelser mellem Nordtyskland og det store hof på Nykøbing slot, og i oplysningstiden var det adel af nordtysk herkomst, der besad flere af de store herregårde i vores landsdel.

En stor del af 1800-tallets udvikling af nye dyrkningsmetoder inden for landbruget blev introduceret på LollandFalster af holstenske landbrugskyndige, og i 1900-tallet er det de polske roepiger og de tyske flygtninge i forbindelse med afslutningen af 2. verdenskrig og senere fra Østtyskland, der fortæller om vores egn som grænseegn i forhold til resten af Europa.

Femern Bælt-forbindelsen er det foreløbigt sidste led i en række af transportanlæg, der forbinder Skandinavien med verden syd for Østersøen. Tidligere forbindelser er Jernbanen fra Orehoved til Gedser fra omkring år 1900 og Fugleflugtlinjens anlæg fra begyndelsen af 1960’erne. I dette foredrag præsenterer vi disse mange eksempler på Lolland-Falster som brohoved til Europa og fortæller om den betydning, som forbindelserne ud i Europa har haft for udviklingen af vores samfund. Som afslutning diskuterer eleverne fordele og ulemper ved brohoved-funktionen og relaterer diskussionen til vores medlemskab af EU.

Aktiviteten foregår som foredrag hos jer.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 7. klasse – ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Kvindesagens pioner: Mathilde Fibiger
Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I 1849 rejste en ung pige til Lolland for at arbejde som huslærerinde hos en skovriderfamilie på Maltrupgård ved Sakskøbing. Arbejdet som huslærerinde var et af de få arbejder, dårligt stillede kvinder af bedre herkomst kunne bestride på dette tidspunkt.

Den unge pige hed Mathilde Fibiger, og i tiden på Maltrupgård skrev hun den brevroman, ”Clara Raphael”, som skulle blive startskuddet til den danske kvindesagskamp. Bogen vakte stor opsigt og en voldsom debat, der i høj grad påvirkede Mathilde Fibigers videre liv, da hun i mange kredse blev en uønsket person. Hendes økonomiske situation medførte, at hun i 1863 blev elev ved Den danske Statstelegraf, hvor hun i 1866 blev ansat som Danmarks første kvindelige telegrafist og efterfølgende blandt andet var telegrafbestyrer i Nysted.

I foredraget fortæller vi om Mathilde Fibigers liv, og med citater fra hendes forfatterskab beskriver vi kvindens stilling omkring 1850 og diskuterer den forskel, der er mellem Mathildes livsvilkår som kvinde og elevernes muligheder i dag.

Aktiviteten foregår hos jer.

Pris: På Stiftsmuseet: 750 kr. pr. påbegyndt time. På skolen: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale. 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
10 designere
DesignMuseum Næstved

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Med udgangspunkt i museets samling af glas fra Holmegaard Glasværk og keramik fra Kähler udstillede Næstved Museum i 2015-16 ti forskellige kunsthåndværkere og designere, der har sat deres præg, ikke alene på de to virksomheder, men også på dansk design i det 20. århundrede.

Her præsenteres Holmegaard Glasværk og Kählers keramiske værksted, samt de 10 designere i en række artikler, der præsenterer deres arbejde og tanker samt nogle af deres hovedværker. Enkelte artikler indeholder videomateriale.

Udstillingsrækken ''10 designere på 300 dage", der blev afviklet over en periode på 10 måneder, indledtes med fem designere fra Holmegaard og derefter fem designere fra Kähler. Hver designer blev vist på en soloudstilling af omkring 30 dages varighed.

Hvem:

 • Overbygningen
 • Ungdomsuddannelser

Hvordan:

Elever og lærere kan frit downloade materialet via følgende link:

til iPad, tablet og pc: https://itunes.apple.com/dk/course/10-designere/id1157883582?l=da

Læs mere her.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: DesignMuseum Næstved
Vis på kort
10 designere på DesignMuseum Næstved
Book her
Venner og fjender
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne får kendskab til forholdet mellem danskere og vendere i perioden omkring vikingetiden. At de kan perspektivere dette i forhold til nutidens integrationsdebat.

Forløbet:

Foredraget ” Venner og fjender” fortæller om kulturmødet i Østersøen mellem danskerne og venderne i perioden 800 – 1250. Med udgangspunkt i de stednavnespor, der er på Lolland-Falster, vil vi komme ind på temaerne statsdannelse, krig, handelssamkvem, bosætning, troskifte og korstog. Foredraget beskæftiger sig også med de dynastiske forbindelser mellem vendiske og nordiske kongeslægter. Foredraget perspektiveres i forhold til temaerne identitet, integration og assimilation.

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder.

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 3. kl. - ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Nissejagt
Efter aftale

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at børn og unge gennem fortællingerne får kendskab til folketroen i 1800-tallet, og at de kan relatere dem til nutidens fortællinger om nisser.

Forløbet:

Turen gennemføres i en velegnet skov i elevernes lokalområde, alternativt i Kohaveskoven i Nykøbing F. På turen fortæller vi om en masse nissehistorier. Fortællingerne baserer sig på beretninger indsamlet af folkemindeforskeren Evald Tang Kristensen i 1800-tallet og de krydres med en masse mystiske spor efter nisser. Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel

(skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Dagtilbud – 7. klasse

Periode: Efter aftale

 

Velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Efter aftale
Vis på kort
Book her
Kong Valdemars ridt
Danmarks Borgcenter

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Et stjerneløb på Vordingborg.

Kong Valdemar Atterdag var en af danmarkshistoriens vigtigste og største konger. Han regerede Danmark med hård hånd fra 1340 til 1375. Kongens mest berømte borg er Vordingborg, som han byggede om til en mægtig pragtborg.

Selvom det er mange hundrede år siden, Valdemar Atterdag døde og blev stedt til hvile her på borgen, så siges det, at han stadig spøger på Vordingborg! Kong Valdemar Atterdag var nemlig en stor konge, så mægtig at han siges at have modsagt selveste Gud. Men dét slipper man ikke godt fra! Derfor er Kong Valdemar Atterdag dømt til for evigt hver nat at ride fra Vordingborg til Gurre slot. Med sig har han alle sine jagthunde. Det er ganske vist! 

'Kong Valdemars ridt' er et lærerigt aktivitetsløb med masser af tempo og faglig udfordring. Ikke mindst kommer I hele vejen rundt om Vordingborgs unikke og fantastiske historie. Bogstaveligt talt! Og hvem ved ... måske løber Atterdag med!

Hvem:

 • Mellemtrinnet

Pris:

500 kr.

Varighed:

1,5 time

Hvordan:

Send en mail til undervisning@museerne.dk, hvilket forløb du ønsker til hvem (klasse og antal elever) og hvornår, så vender vi tilbage til dig.

Læs mere her.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være museum for alle.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: Danmarks Borgcenter
Vis på kort
Kong Valdemars ridt i Kulturland.
Book her
Hoffet i Nykøbing F.
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne får kendskab til renæssancen som periode, eksemplificeret ved hoffet på Nykøbing Slot. 

Forløbet:

Foredraget præsenterer med udgangspunkt i de mange arkæologiske fund, der er gjort på slotsarealet i Slotsgadekvarteret, livet på Nykøbing Slot, som det udfoldede sig, da enkedronning Sophie (Christian 4.’s mor) og hendes barnebarn Den udvalgte Prins Christian holdt hof i Nykøbing F. i den første halvdel af 1600-tallet. Foredraget fortæller om slotsbygningen, haverne, kirkerne, administrationen af det store livgeding Falster, om livet i de kongelige gemakker og om livet i køkkenet og de store fester. 

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder. 

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 3. kl. - ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Generel omvisning i basisudstillingen på Reventlow-Museet Pederstrup
Reventlow-Museet Pederstrup eller alternativt som foredrag på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museet giver deltagerne mulighed for at træde ind i den eneste offentligt tilgængelige herregård på Sydhavsøerne. Med dens beliggenhed i et udpræget godslandskab med vidtstrakte marker og store skovpartier giver hovedbygningen fra 1813 – 22 et indblik i slægten Reventlow. Omgivet af herregårdspark, søer og sjældne træer skaber herregården med sit stilfulde interiør med møbler fra samtiden og en fornem portrætsamling de perfekte rammer for at give deltagerne indblik i fortællingen om statsministeren Christian Ditlev Frederik greve Reventlow, hans person og virke samt hans betydning for udviklingen af det danske samfund.

Forløbet:

Reventlow-Museet Pederstrups basisudstilling fortæller om godsejeren, ministeren og reformatoren C.D.F. Reventlow. Omvisningen vil præsentere C.D.F. Reventlow som familiemenneske, godsejer, embedsmand, forstvidenskabsmand og som en af de mænd, der stod bag det store landboreformarbejde i slutningen af 1800-tallet. Hovedbygningens bygningshistorie og den store landskabspark vil også indgå i omvisningen. Tilbuddet gives også som power-point foredrag på skolen.

Pris: Gratis adgang for dagtilbud, skoler og SFO’er. Omvisning (1 times varighed): 350,- kr. Foredrag på skolen: 350,- kr. + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time).

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 0. kl. – ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale.

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Reventlow-Museet Pederstrup eller alternativt som foredrag på skolen
Vis på kort
Book her
Fossiler i klinten
Stevns Naturcenter eller Holtug Kridtbrud

Fossiler i klinten 

Eleverne finder deres egne fossiler og hører om dengang en asteroide ramte Jorden og halvdelen af alle dyrearter uddøde.

Grundskoleelever med udfordringer. Fysiske: Overvægt og dårlig kondition. Mentale: ADHD, autisme, angst.

Varighed ca. 2 timer. Kortere eller længere tidsrum kan aftales, hvis det vurderes bedst.
Sted Stevns Naturcenter eller Holtug Kridtbrud
Hvor langt går vi? Max. 2 km, 35–40 højdemeter
Fag Natur/teknik
Trinmål

 • Anvende hovedtræk af Jordens og livets udvikling til belysning af naturens mangfoldighed.
 • Vælge og anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven samt organisere forløbet, når det foregår individuelt eller i grupper
 • Ordne og vurdere data
 • konkludere ud fra iagttagelser, undersøgelser, datasøgning, dataopsamling, faglig læsning og interview både på skolens område og uden for dette

Jagten på fossiler i Stevns Klint er forløbets kerneaktivitet og kan enten gå til Holtug Kridtbrud eller stranden foran Sigerslev Kridtbrud. Forløbet tilrettelægges i tæt dialog med lærerne og/eller pædagogerne, så der tages hensyn til børnenes særlige behov. Børnene vil selv blive aktiveret med ’hands on’ – aktiviteter (finde fossiler, præparerer dem etc.), og fossilerne og klinten bliver sat ind i den geologiske sammenhæng i det omfang, eleverne kan håndtere. For både den indadvendte og den elev, der har svært ved at koncentrere sig, er erfaringen af de har stor glæde af aktiviteter med at finde og hakke fossiler ud, præparere dem og få dem bestemt. Børnene vil her få gode mestringsoplevelser. Gåturen til og fra stranden samt det at bruge hammeren til at finde fossiler er samtidig fysisk aktiverende. Det vil efter behov blive indlagt en ’3. halvleg’ med opsamling og visning af børnenes fossiler, og børnene får lov til at få fossilerne med hjem i en lille æske. På den måde oplever børnene at blive set og anerkendt, og de kan videreføre den anerkendelse og hukommelsesknage, når de kommer hjem efter skoledagen.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60 80 04 04.Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Stevns Naturcenter eller Holtug Kridtbrud
Vis på kort
Fossiljagt ved Stevns Klint
Book her
Da svensken kom
Nykøbing Falster eller Nakskov

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Både i 1640’erne og i tiden 1657 – 1660 var LollandFalster præget af krigen mod Sverige. Det betød store ødelæggelser og plyndringer i landsbyerne og større forsvarsbyggerier i både Nykøbing F. og Nakskov.

I renæssancen kommer krudtet til i krigsførelsen. Krudtet betyder, at de gamle middelalderlige forsvarsværker nu er forældede, og nye skal bygges. 

Ødelæggelserne og plyndringerne efterlader en lang række ødegårde rundt på øerne, hvilket betyder, at perioden efter svenskekrigene bliver en lang og sej genopbygningsperiode.  

Vi tilbyder en byvandring i enten Nykøbing F. eller i Nakskov, hvor vi går langs de gamle befæstningslinjer. På turen får eleverne en oplevelse af befæstningernes størrelse, omfang og konstruktion sammen med en præsentation af krudtets betydning for renæssancens krigsførelse. Turen vil også rumme en lang række lokale kilder om livet og krigsoplevelser under de to svenskekrige samt historien om en lokal helt.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen - ungdomsuddannelserne. 

Periode: Efter aftale. 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Nykøbing Falster eller Nakskov
Vis på kort
Book her
Vikingernes myter
Danmarks Borgcenter

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

I selskab med de nordiske guder

Danmarks Bogcenter præsenterer i samarbejde med fortællersken Marianne Christensen en time i godt selskab med de nordiske guder.

Marianne Christensen fortæller mytologien fra jordens skabelse til Ragnarok, og en masse historier derimellem. Slå ørene ud, og lad jer forføre til gudernes kringelkrogede verden fuld af intriger og sjove historier.

Forløbet henvender sig til alle aldre, lige fra indskoling over mellemtrinnet til overbygningen - og til alle andre, der er interesseret.

Hvem:

 • Indskolingen
 • Mellemtrinnet
 • Overbygningen

Pris:

500 kr.

Varighed:

1 time

Hvordan:

Send en mail til undervisning@museerne.dk, hvilket forløb du ønsker til hvem (klasse og antal elever) og hvornår, så vender vi tilbage til dig.

Læs mere her.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være museum for alle.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: Danmarks Borgcenter
Vis på kort
Vikingernes myter i Kulturland
Book her
Ung i tiden – ungdomskultur 1950 - 2009
På skolen eller hvor I ønsker

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne får kendskab til ungdomskulturen på deres forældres og bedsteforældres tid. At de får viden om ungdomsoprørets betydning på ungdomskulturen i tiden, der fulgte. At de kan diskutere tidligere tiders ungdomskultur og indflydelsen på deres eget ungdomsliv.

Forløbet: 

Foredraget præsenterer resultatet af Museum LollandFalsters store indsamlingsprojekt ”Ung i tiden” fra 2009. I foredraget beskrives unges oplevelser, holdninger og følelser inden for temaerne: Konfirmation, hjemmet, venner og fritid, mode, gadeliv, fester, uddannelse og kærlighed. Beretninger fra perioden 1950 – 1990 sammenlignes med de ungdomskulturer, der hersker i dag, dels ved hjælp af den nyeste forskning inden for området, dels gennem elevernes egne oplevelser af at være ung. 

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder. 

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 7. kl. - ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: På skolen eller hvor I ønsker
Vis på kort
Book her
Kongespejlet
Danmarks Borgcenter

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Kongespejlet

Kongespejle er bøger, der giver kongen gode råd om, hvordan han styrer riget til gavn for ham selv og sine undersåtter. Når kongen holder spejlet op foran sig, er det meningen, at han ikke bare ser et spejlbillede af sig selv, men også et billede af hele rigets tilstand.

Vordingborg var kongens mægtigste borg i middelalderen. Her blev truffet vigtige beslutninger for riget, som fik betydning også for det Danmark, vi kender i dag. Vi følger kongens veje rundt på borgen og prøver - med udgangspunkt i borgens dramatiske historie, kongespejlene og den viden, I bringer med jer - at få et indblik i, hvad det ville sige at være hersker i middelalderen.

Vi har for øvrigt et spøgelse på borgen. Det var en konge, der traf en forkert beslutning, men det taler vi helst ikke om!

Hvem:

 • Indskolingen
 • Mellemtrinnet

Pris:

500 kr.

Varighed:

1 time

Hvordan:

Send en mail til undervisning@museerne.dk, hvilket forløb du ønsker til hvem (klasse og antal elever) og hvornår, så vender vi tilbage til dig.

Læs mere her.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være museum for alle.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: Danmarks Borgcenter
Vis på kort
Kongespejlet på Danmarks Borgcenter
Book her
I beskyttelsesrum
Slotsgade 30, 4800 Nykøbing Falster

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster råder over et autentisk beskyttelsesrum fra krigens tid.

Vi starter denne aktivitet med at samles i beskyttelsesrummet – og lukke døren efter os, så eleverne får en oplevelse af, hvordan det var at skulle tilbringe timer eller hele nætter i beskyttelsesrummets mørke og kulde. Mens vi venter på at luftalarmen afblæses, fortælles om dagliglivet under krigen.

Derefter går vi i sporene på en lokal modstandsmand, der under en sabotageaktion mistede livet nær beskyttelsesrummet.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne. 

Periode: Efter aftale.

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Slotsgade 30, 4800 Nykøbing Falster
Vis på kort
Book her
Stridsmanden Rasmus Claussen
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I tiden op til systemskiftet 1901 var falstringen Rasmus Claussen en af de ihærdigste modstandere af Estrups provisoriestyre.

Rasmus Claussen sad i Folketinget fra 1872 til 1903 og var folketingets formand 1894 – 95. Ved siden af hans landspolitiske arbejde var han ejer af flere aviser, blandt andet Lolland-Falsters Folketidende, som han grundlagde.

I foredraget præsenteres Rasmus Claussen og hans mange politiske sager som et eksempel på den modstand mod Estrup, der ledte frem til systemskiftet. Og de politiske områder, Rasmus Claussen arbejdede med, strakte vidt: Jernbanelinjer, postvæsen, slaveoprør i de vestindiske kolonier og digebygning for blot at nævne nogle.

Aktiviteten foregår hos jer

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale. 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Gamle lege
Frilandsmuseet

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museet giver deltagerne mulighed for at afprøve forskellige gamle landsbylege og de får mulighed for at reflektere over forskelle og ligheder mellem deres egne og tidligere tiders lege og sociale samværsformer. Efter årstiderne var der tale om både indendørs og udendørs lege, som foregik med eller uden brug af redskaber. 

Deltagerne får mulighed for at prøve lege som ”Slå munk”, ”Stikke Palles øje ud” og ”Gå til Island efter sild” samt andre lege afhængig af, hvor arrangementet afholdes. De gamle lege er morsomme og det kan være lærerigt at prøve kræfter med de gamle lege fra tiden før det fabrikslavede og mekaniske legetøj.

Forløbet:

Dette aktivitetstilbud starter med en kort introduktion til legens kulturhistorie, hvorefter deltagerne leger de forskellige lege. De fleste af legene er styrkeprøver af forskellig art og er fremstillet af simple ting som reb, træ og jern.

Kan afholdes på Frilandsmuseet eller på institutionen.

Pris: Gratis adgang for dagtilbud, skoler og SFO’er. Kan gennemføres gratis uden guide. Med guide (1 times varighed): 750 kr. På skolen/daginstitutionen: 750 kr. pr. påbegyndt time + kørsel + moms. (I begge sammenhænge skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): De ældste børnehavebørn – ungdomsuddannelserne 

Periode: Frilandsmuseets sæson (1. maj – 30. september). På skolen/daginstitutionen efter aftale.

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Frilandsmuseet
Vis på kort
Book her
Modstandsbevægelsen på Lolland og Falster
Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster råder over en helt unik film, der blev indspillet i sommeren efter befrielsen 1945 af modstandsbevægelsen på Falster.

Filmen, der har karakter af en lille spillefilm, beskriver en våbennedkastning på Falster og kommenteres af en af frihedskæmperne.

Forevisningen af filmen følges op af en beskrivelse af den spionage, som en del af den lolland-falsterske modstandsbevægelse foretog mod den tyske besættelsesmagt med udgangspunkt i et omfattende arkiv af de originale indberetninger fra de lokale spioner.

Aktiviteten foregår hos jer og kan suppleres med et besøg i museets beskyttelsesrum i Nykøbing Falster.

Pris: 750,- kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Storm på borgen
Danmarks Borgcenter

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Storm på Borgen

Storm på Borgen har ikke noget med kraftig blæst at gøre, men er derimod gedigen belejringskrig, når den er bedst.

Vordingborg var en af Danmarks stærkeste borge i middelalderen. Den er faktisk kun blevet indtaget to gange, de andre gange var lidt snyd!

Vi skal høre om Christoffer den Anden, den kullede greve og svenskere med total dødsforagt. Og så skal vi selvfølgelig selv storme borgen.

Hvem:

 • Indskolingen
 • Mellemtrinnet

Pris:

500 kr.

Varighed:

1 time

Hvordan:

Send en mail til undervisning@museerne.dk, hvilket forløb du ønsker til hvem (klasse og antal elever) og hvornår, så vender vi tilbage til dig.

Læs mere her.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være museum for alle.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: Danmarks Borgcenter
Vis på kort
Storm på Borgen - Kulturland.
Book her
Besøg kalkmaleriværstedet
Møns Museum

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

Mal dit eget kalkmaleri.

For børn

Sydsjælland og Møn har nogle af landets mest fantastiske kalkmalerier! Den kulturarv sætter Museum Sydøstdanmark fokus på gennem et tilbud til alle børn og unge om at besøg museets kalkmaleriværksted.

I værkstedet bliver kalkmaleriernes spændende verden formidlet til børn gennem værkstedsundervisning, hvor børnene selv får mulighed for at male kalkmalerier – ligesom man gjorde i middelalderen!

Besøget består af to dele:

 1. del er et oplæg om de lokale kalkmalerier, og den verden de blev skabt i, hvor emner som motiver, symboler, de omrejsende malere, livsvilkår i middelalderen m.m. bliver behandlet. Museet har en stor samling af kopier af middelalderdragter, som børnene kan prøve og opleve sig selv klædt på ligesom på malerierne.

 

 1. del er en praktisk del, hvor børnene efter en introduktion selv prøver kræfter med at male kalkmalerier. Det foregår på kalkede gipsplader med farvepigmenter oprørt i æggehvider, ligesom i middelalderen. Malerierne bliver til i frihånd – måske inspireret af nogle af alle de rigtige kalkmalerier, børnene har set eksempler på – eller der arbejdes ud fra skabeloner.

Pris: 800 kr.

Underviser er historiker Berit Christensen.

Telefon - 70701236

Mail - jlz@museerne.dk

Er der særlige behov eller udfordringer, vi skal tage hensyn til og er du i tvivl, om du kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være museum for alle.

Kontakt publikumsansvarlig Jeanette Lopez-Zepeda på Møns Museum for yderligere information og bookning.

Mail: jlz@museerne.dk

Telefon: 7070 1236

For voksne

Sydsjælland og Møn har nogle af landets mest fantastiske kalkmalerier! Den kulturarv sætter Museum Sydøstdanmark fokus på gennem ”kalkmaleriværkstedet”.

I værkstedet bliver kalkmaleriernes spændende verden formidlet gennem værkstedsundervisning, hvor deltagerne selv får mulighed for at male kalkmalerier – ligesom man gjorde i middelalderen!

Besøget består af to dele:

 1. del er et oplæg om de lokale kalkmalerier, og den verden de blev skabt i, hvor emner som motiver, symboler, de omrejsende malere, livsvilkår i middelalderen m.m. bliver behandlet.

 

 1. del er en praktisk del, hvor deltagerne efter en introduktion får mulighed for selv at prøve at male kalkmalerier. Det foregår på kalkede gipsplader med farvepigmenter oprørt i æggehvider, ligesom i middelalderen. Malerierne bliver til i frihånd – måske inspireret af nogle af alle de rigtige kalkmalerier – eller der arbejdes ud fra skabeloner. I denne praktiske del er der afsat god tid til at arbejde med motiverne og sætte sig ind i materialerne.

Pris: 800 kr.

Underviser er historiker Berit Christensen.

Er der særlige behov eller udfordringer, vi skal tage hensyn til og er du i tvivl, om du kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være museum for alle.

Kontakt publikumsansvarlig Jeanette Lopez-Zepeda på Møns Museum for yderligere information og bookning.

Mail: jlz@museerne.dk

Telefon: 7070 1236

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: Møns Museum
Vis på kort
Kalkmaleriværksted på Møns Museum i Kulturland
Book her
Margrete I - Blue Blood Academy
Danmarks Borgcenter

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Hvem var mennesket Margrete?

På grund af særudstillingen 'Vikingernes Metropol' på Danmarks Borgcenter vil dette forløb være tilgængeligt fra efteråret 2017.

Margrete den Første er den mest magtfulde dronning, Danmark nogensinde har haft. Hun underlagde sig Danmark, Norge og Sverige og samlede de tre riger i ét - en bedrift ingen nordisk regent har præsteret hverken før eller efter.

Vi kender hendes erobringer, hendes familieforhold, hendes fjender og hendes allierede. Men hvem var mennesket bag? Hvordan forvaltede hun magten gennem sine to sønner? Hvordan bar hun sig ad med aldrig at blive forrådt? Hvad var det, hun kunne, som sikrede hende de mange sejre?

Hvem:

 • Overbygningen
 • Ungdomsuddannelser

Pris:

800 kr.

Varighed:

2 timer

Hvordan:

Send en mail til undervisning@museerne.dk, hvilket forløb du ønsker til hvem (klasse og antal elever) og hvornår, så vender vi tilbage til dig.

Læs mere her.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: Danmarks Borgcenter
Vis på kort
Margrete den Første i Kulturland
Book her
Rejsekufferten
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejsekufferten er fyldt med silke, krydderier, mystiske kort, modelskibe og andre eksotiske genstande, der hver for sig fortæller om de store opdagelsesrejsendes eventyr: Marco Polo, Columbus, James Cook, David Livingstone, Mary Kingsley og Knud Rasmussen.

Her er masser af genstande, som eleverne kan føle på, lugte til og smage på, og de kan prøve Columbus’ kendte sorte renæssancedragt.

Gennem fortællingerne om de sidste 600 års opdagelsesrejser bliver eleverne konfronteret med forskellige tiders verdensbilleder og de videnskabelige opdagelser og tekniske opfindelser, der gjorde rejserne mulige. De diskuterer udbyttet af rejserne både for de nationer, som de opdagelsesrejsende kom fra, og for de befolkningsgrupper og lande, der blev ”opdaget”.

De enkelte opdagelsesrejsende vil blive vægtet forskelligt, afhængigt af hvilken sammenhæng aktiviteten indgår i. Afhængigt af aldersgruppen vil vi trække tråde via kolonialismen til vore tiders sameksistens med og/eller udbytning af de tidligere kolonier, ligesom tidligere tiders opfattelse af ”de fremmede” vil blive diskuteret i forhold til vores holdning i dag til de udlændinge, vi møder på vores rejser i deres lande, og de udlændinge, vi møder i Danmark.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel. (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen - ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Lollikker og falstringer i felten
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mænd fra hele Danmark deltog i krigen 1864, også unge mænd fra Lolland og Falster. Der findes en lang række dagbogsnotater og beretninger fra disse lokale soldater om deres oplevelser under krigen.

I dette foredrag præsenterer vi eleverne for de unge mænds krigsoplevelser og deres tanker i forhold til krigen. Eleverne vil også få et billede af det lokale samfund, som de unge kom fra.

Foredraget afsluttes med en diskussion om, hvordan eleverne forestiller sig, livet som soldat har været i 1864, og hvordan de til sammenligning tror, livet som soldat er i dag.

Aktiviteten foregår på skolen.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale. 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Uden rettigheder
Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1948 vedtog FN Menneskerettighedserklæringen, der giver det enkelte individ universelle rettigheder.

I dette foredrag vil vi give tre eksempler på områder, hvor menneskerettighederne i dag er indlysende, men hvor det tidligere ikke var en selvfølge, at man havde nogen rettigheder.

De tre eksempler er de undtagelser, der ligger i Grundloven af 1849, de polske roepigers arbejdsforhold i Danmark og børnearbejde.

Vi beskriver de tre eksempler og følger dem op med den kamp, der for hvert af eksemplerne førte til positive ændringer af vilkårene.

I foredraget sættes de tre eksemplers vilkår til diskussion blandt eleverne, og vi diskuterer også, om der i dag er områder i Danmark, der ikke lever op til Menneskerettighedserklæringen.

Aktiviteten foregår hos jer

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne. 

Periode: Efter aftale. 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Kold krig på Stevnsfort
Koldkrigsmuseum Stevnsfort

Koldkrigsmuseums Stevnsfort tilbyder unikke autentiske rammer for undervisning om historie og om Den Kolde Krig. Temaer som magt og styrke, Danmark og verden under Den Kolde Krig, livet som soldat, krig og fred og meget andet behandles i en række af undervisningstilbud. Børnene kan bl.a. sætte sig selv i spil i rollespillet 'Hvis...', eller de kan blive undervist af en formidler, der selv var soldat og har gjort tjeneste under Den Kolde Krig på Stevnsfortet. Koldkrigsmuseum Stevnsfort har i de seneste år haft ekstra fokus på undervisningstilbud af børn med særlige behov, og de dygtige formidlere har uddannelse i og erfaring med at modtage og tilpasse tilbuddene til børnene.

Besøg hjemmesiden http://kalklandet.dk/attraktioner/koldkrigsmuseum-stevnsfort/undervisning for at få et overblik over tilbuddene og ring på 56 50 28 06 eller skriv til stevnsfort@oesm.dk, så kan vi bedre tilpasse tilbuddene til jer.

 

 

 

Sted: Koldkrigsmuseum Stevnsfort
Vis på kort
Book her
Stille skridt på Camønoen
Camønoen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Camønoen

Velkommen til 175 km og ca. 250.000 skridt gennem Klintekongens land, på stier i urskoven, ind i jættestuernes indre, tæt på grotteedderkoppen, langs strand, på mark, under Danmarks smukkeste stjernehimmel. Glæd dig til stille stunder i livets hastighed. 

Vil du vandre 500 meter, to kilometer, en dag eller flere dage, så er der muligheder for det på Camønoen. Vi kan arrangere kulturhistoriske oplevelser og naturformidling langs ruten. Vi kan lave bålmad og besøge kirker. I kan overnatte i shelters, telte eller på B&B. Mulighederne er mange. For mange til at beskrive her. Så kontakt os. Og vi laver en god plan sammen med jer. 

Her kan alle være med og hvis du vil godt afsted, er det en god idé at besøge Møns Museum inden turen. Her er nemlig fine fortællinger om noget af det, du vandrer igennem. 

Møns Museum, Storegade 75, 4780 Stege

www.camoenoen.dk

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: Camønoen
Vis på kort
På Camønoen venter 250.000 stille skridt for alle!
Book her
Juletræet med sin pynt
Vi kommer gerne ud til Jer, hvor I er.

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne får kendskab til betydningen bag de genstande, der pynter nutidens juletræer. At de kan forholde sig diskuterende til julepynt anno 2011.

Forløbet: 

Foredraget er bygget op som en visuel pyntning af juletræet, hvor hver enkelt kategori af julepynt præsenteres, og kulturhistorien bag denne fortælles. Foredraget rækker tidsmæssigt fra slutningen af 1600-tallet til i dag. Foredraget afsluttes med en diskussion af nutidens kommercielle jule-pynt set i relation til tidligere tiders julepynt. Foredraget kan suppleres med, at vi instruerer eleverne i at producere julepynt fra omkring år 1900. 

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder. 

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 0. kl. - ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer, hvor I er.
Vis på kort
Book her
Jul i slot og vrå
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne får kendskab til nutidens juletraditioners kulturhistorie, og at de kan analysere og diskutere den jul, de selv er en del af set i forhold til juletraditionernes oprindelige indhold.

Forløbet: 

Foredraget beskriver historien bag den danske jul, som vi kender den. Vi følger juletraditionernes udvikling, som den forløb på herregårde og i landarbejderhjem frem til omkring år 1900. Foredraget perspektiveres med en diskussion med eleverne om nutidens jul set i forhold til den periode, som foredraget beskriver. 

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder. 

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 0. kl. - ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Urter og folketro
Efter aftale

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museet ønsker at gæsterne kan benytte en flora og opslagsværker til at identificere og søge viden om planter. At gæsterne gennem kendskab til tidligere tiders brug af og folketro omkring de vilde planter kan diskutere nutidens brug af helseprodukter og alternativ behandling.

Forløbet: 

I vælger en lokal skov. Vi starter med en generel introduktion til brugen af skovens urter gennem tiden og om den folketro, der knytter sig til de vilde planter. Herefter går i på jagt efter urter, som de identificerer ved hjælp af en flora. Derefter undersøger eleverne sammen med os tidligere tids brug og folketro af de enkelte urter ved hjælp af de opslagsværker, som vi medbringer. Den viden der indsamles perspektiveres i en diskussion af nutidens brug af helsemedicin og helsekost og alternative behandlingsformer. 

For de yngste vil tilbuddet forme sig som en plantejagt efter forud aftalte planter. Undervejs fortæller vi om planternes brug og folketroen omkring dem og laver små magiske handlinger med nogle af de indsamlede planter. 

Bemærk, at besøget i skoven eventuelt bør aftales med skoveejeren.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): De ældste børn i daginstitutionerne - ungdomsuddannelserne Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Efter aftale
Vis på kort
Book her
På tur i mystikkens verden
Efter aftale

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at gæsterne gennem fortællingerne får kendskab til folketroen i 1800-tallet, og at de kan relatere dem til nutidens fortællinger om hekse, trolde, nisser m.m. At fortællingerne styrkes gennem fysiske lege.

Forløbet: 

Turen gennemføres i en velegnet skov i elevernes lokalområde, alternativt i Kohaveskoven i Nykøbing F. På turen fortæller vi om åmænd, elverfolk, trolde, nisser og hekse. Fortællingerne baserer sig på beretninger indsamlet af folkemindeforskeren Evald Tang Kristensen i 1800-tallet og de krydres med smagsprøver på mosekonebryg, trolde- ørevoks og andre mystiske ting.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel. (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Dagtilbud – 7. klasse 

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Efter aftale
Vis på kort
Book her
Væbnerskole på Danmarks Borgcenter
Danmarks Borgcenter

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Væbnerskole for friske drenge og piger

Væbnerskolen er en meget fysisk aktivitet for både drenge og piger.

Middelalder, riddere til hest, skønjomfruer og onde drager hører uløseligt sammen. Men hvordan blev man ridder? Hvad lavede pigerne? Og hvem var dragen?

Med udgangspunkt i eventyret om Sct. Jørgen og dragen får I en grundig basisuddannelse i kampteknikker med forskellige våben, eksercits og ridderdyder.

Og husk! Den, der stræber efter de gyldne sporer, er allerede ridder i hjertet! Alle, der overlever, får ridderslaget! De voksne må regne med at blive inddraget.

Hvem:

 • Indskolingen
 • Mellemtrinnet

Pris:

500 kr.

Varighed:

1 time

Hvordan:

Send en mail til undervisning@museerne.dk, hvilket forløb du ønsker til hvem (klasse og antal elever) og hvornår, så vender vi tilbage til dig.

Læs mere her.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være museum for alle.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: Danmarks Borgcenter
Vis på kort
Væbnerskole på Danmarks Borgcenter
Book her
Vikingerne - handel & håndværk
I klassen eller hvor I er.

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Vikingetiden er en af de mest berømte perioder af danmarkshistorien både i Danmark og i resten af verden.

Vikingerne blev kendt som nogle vilde krigere, men handel og håndværk var en stor og vigtig del af vikingernes hverdag.

Handelen var vidt forgrenet ud i verdenen, og vikingernes netværk var stor.

Men hvem handlede vikingerne med? Og hvad handlede de med?

Forløbet er egnet til:

 • Mellemtrinnet
 • Overbygningen
 • Ungdomsuddannelser

Hvordan:

Elever og lærere kan frit og gratis downloade materialet via følgende links:

Kun til iPad og Mac: https://itunes.apple.com/dk/book/handel-og-håndværk/id1223388832?l=da&mt=11

Lærervejledning findes bagerst i bogen.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu

Sted: I klassen eller hvor I er.
Vis på kort
Handel og håndværk i Kulturland
Book her
Den store landforvandling
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne får kendskab til landboreformerne omkring år 1800, eksemplificeret ved udskiftningsreformen. At de bliver præsenteret for lokale kulturspor efter udskiftningen i landskabet i det omfang disse findes. At de kan diskutere begreberne udvikling og afvikling i forhold til nutidens landbrug og landsbyer.

Forløbet:

Med udgangspunkt i lokale matrikelkort fra tiden omkring landboreformerne fortæller vi om udskiftningen som den store samfundsomvæltning, den var for landsbyerne, og om reformens indflydelse på den danske landbrugsproduktion. De kulturspor fra tiden omkring landboreformerne, der stadig findes i landskabet, præsenteres, i videst muligt omfang i form af lokale eksempler. Foredraget perspektiveres i form af en diskussion om nutidens dyrkningsenheder og landsbyliv. 

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder. 

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 3. kl. - ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Kulturspor i din omverden
I deltagernes lokalmiljø

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museet giver gennem iagttagelse i lokalmiljøet deltagerne mulighed for at afkode forskellige kulturhistoriske og arkitektoniske spor og derigennem få kendskab til tidligere tiders brug af området. Deltagerne får en viden om og udvikler holdninger til frednings- og bevaringsarbejde samt kulturmiljøbegrebet.

Forløbet: 

Med udgangspunkt i et lokalmiljø, som I har valgt, og som har betydning for deltagerne, går vi på jagt efter kulturhistoriske spor i bygninger og landskab. Gennem turen rundt i lokalmiljøet lærer deltagerne at iagttage deres omgivelser og aflæse detaljer i bygninger og landskab, der fortæller om tidligere tiders miljø og funktioner. På turen præsenteres kulturmiljøbegrebet som et led i dansk miljøpolitik og begreber som bevaringsværdig og fredning berøres. 

Tilbuddet tilbydes som power-point foredrag på skolen, hvor kulturmiljøbegrebet, bevarings- og fredningspolitk gennemgås og diskuteres ud fra lokale eksempler fra Lolland-Falster.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Dagtilbud – ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: I deltagernes lokalmiljø
Vis på kort
Book her
Fra sukkerrør til sukkerroer
Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra slutningen af 1700-tallet var der en række kræfter, der i Europa arbejdede imod slaveriet. Det betød, at den danske konge Christian d. 7. i 1792 afskaffede slavehandlen men ikke slaveriet, og forbuddet skulle først gælde fra 1803, så der blev tid til at skaffe slaver nok til, at sukkerplantagerne i de danske kolonier i Vestindien fortsat kunne drives med slaver.

Sideløbende skete der inden for landbruget en række eksperimenter med dyrkning af sukkerroer. Sukkerroerne ville kunne frigøre den danske sukkerproduktion fra afhængigheden af slavernes arbejdskraft, og i 1873 blev Sukkerfabrikken Lolland opført i Holeby.

I foredraget fortæller vi med udgangspunkt i de danske vestindiske kolonier om omlægningen af dansk sukkerproduktion fra sukkerrør til sukkeroer. Vi præsenterer de danske pionerer inden for sukkerroedyrkningen, brødrene Frederiksen, og beskriver, hvordan sukkerroen har haft betydning for det lolland-falsterske landbrugslandskab. Vi sammenligner også vilkårene for de danske slaver og de svenske og polske roearbejdere, der blev importeret til arbejdet i roemarkerne.

Foredraget kan hos jer

Pris: På Stiftsmuseet: 750 kr. pr. påbegyndt time. På skolen: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel. (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale. 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Glemte historier i Næstveds gader
Næstved Museum

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Historierne, der gemmer sig

På turen gennem Næstveds gader møder vi Næstveds og somme tider Danmarks historie. Købmænd, munke, håndværkere, soldater og fattige - alle har de sat sig spor i vores by. Nogle kender vi ved navn, andre giver sig til kende gennem overleverede kilder.

Undervejs springer vi rundt i historien, så det er med at have tungen lige i munden. Lige der, hvor vi står, gemmer sig en historie fra middelalderen, og næste stop handler måske om, da jernbanen kom til byen. Det hele er krydret med sjove finurligheder og anekdoter fra dengang, mormor var dreng.

Hvem:

 • Mellemtrinnet
 • Overbygningen
 • Ungdomsuddannelser

Pris:

500 kr.

Varighed:

1,5-2 timer

Hvordan:

Send en mail til undervisning@museerne.dk, hvilket forløb du ønsker til hvem (klasse og antal elever) og hvornår, så vender vi tilbage til dig.

Læs mere her.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være museum for alle.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: Næstved Museum
Vis på kort
Byvandring i Næstveds historie - Kulturland
Book her
Budskab fra fortiden
Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo eller på skolen.

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På Lolland-Falster kender vi til syv runesten. En af disse står på Tillitze kirkegård, og en anden er indmuret i muren til Tågerup Kirkes våbenhus. Tre andre befinder sig på Nationalmuseet. De sidste to står på Stiftsmuseet i Maribo, hvor aktiviteten foregår. 

Vi præsenterer museets to runesten for deltagerne og lader dem afkode teksten til nudansk. Teksten sættes – sammen med de øvrige lolland-falsterske runetekster - i perspektiv i forhold til den tid, stenen er skabt i, vikingetiden, og vi går på opdagelse i perioden med udgangspunkt i teksternes beskrivelse af krig, udenlandsrejser, trosskifte og magt. Vi diskuterer også runer som skriftform og deres anvendelse i andre sammenhænge end mindesten. 

Som afslutning kan deltagerne skære deres egne meddelelser eller trylleformularer i en budstik, en træpind. 

Aktiviteten kan også foregå på skolen i form af en powerpoint-præsentation.  

Pris: På museet: 750 kr. pr. påbegyndt time. På skolen: 350 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel. (i begge sammenhænge skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen - ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale.

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo eller på skolen.
Vis på kort
Book her
Fossiler i klinten for
Stevns Naturcenter eller Holtug Kridtbrud

Dinosaurer og fossiljagt

Find din egne 66 millioner år gamle fossiler fra den gang, Danmark var dækket af et stort kridthav. Hør om da en asteroide ramte Jorden og dinosaurerne og mere end halvdelen af vores arter uddøde. Spor fra det kan ses i Stevns Klint og har placeret stedet på UNESCO's liste over verdensarv.

Turen går til stranden ved Stevns Klint, hvor børnene låner udstyr til fossiljagt og bliver hjulpet af en dygtig guide. Vores erfaring er at børn med f.eks. ADHD eller autisme har stor glæde af denne aktivitet og kan finde ro og koncentration her. Tilbuddet bliver tilrettelagt i tæt samarbejde med lærer og pædagoger, så vi sørger for at netop behovet i jeres gruppe vides muligt kan tilgodeses, f.eks. ekstra god tid og mulighed for at tage fossilerne med hjem i en lille æske.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404.Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Stevns Naturcenter eller Holtug Kridtbrud
Vis på kort
Fossiljagt ved Stevns Klint
Book her
Arkæologi - Er det ren Indiana Jones?
På skolen eller en given udgravning

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne får kendskab til, hvad museets arkæologer laver. Er det ren Indiana Jones med farefyldte mysterier og udfordrende opgaver, der skal løses, inden “skatten” dukker frem - eller er der forskel på virkelighed og film? Museet ønsker at give et indblik i livet som arkæolog, og hvilke udfordringer det giver, når vi graver fortiden op af jorden.

Der er muligheder for to typer af forløb: 

Type 1: Et besøg i en udvalgt arkæologisk udgravning, hvor deltagerne møder de gravende arkæologer og hører nærmere om den enkelte udgravning, og hvad der er fundet i forbindelse med den. Deltagerne kan her være heldige at se fund, der kommer direkte op af fortidens muld. Det vides ikke, hvodan et sådant forløb udvikler sig, da det er afhængigt af udgravningen, hvad der er dukket op og ikke mindst, om der er en anvendelig udgravning. 

Type 2: Kan indeholde et besøg på et af museets afdelinger eller på skolen, hvor deltagerne prøver at være de udøvende arkæologer. Her skal deltagerne prøve forskellige arkæologirelevante opgaver, som f.eks. at udgrave forskellige genstande, tegne forskellige lag, som kan dukke op i en udgravning, fotodokumentere det, de ser og måske skrive eller fortælle om “deres udgravning”. Der gives derudover en introdution til et relevant emne som f.eks. istid, stenalder, bronzealder, jernalder, vikingetid, menneskene, mad, huse eller andre emner indenfor oldtidsperioden.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 5. kl. til ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: På skolen eller en given udgravning
Vis på kort
Book her
Kirkens billedbog – kalkmalerier
Efter aftale

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museet ønsker, at deltagerne får kendskab til kalkmaleriernes funktion i middelalderen og til fremstillingen af dem. At de får redskaber til at afkode kalkmalerier og kan forholde sig til dem som kilde.

Forløbet:

I vælger en kirke med kalkmalerier, der er relevant for deltagerne. Vi gennemgår kalkmalerierne i kirken med udgangspunkt i kalkmaleriernes kulturhistorie, - det vil sige dels deres religiøse indhold, dels som kilde til middelalderens samfund. Vi fortæller om kalkmaleriernes funktion i middelalderen, om giverne af kalkmalerierne, om de håndværkere, der udførte kalkmalerierne og om teknikkerne i kalkmaleri. Tilbuddet afsluttes med, at eleverne selv får mulighed for at udføre et kalkmaleri, som de kan tage med hjem. 

Bemærk venligst, at besøget skal aftales med kirken, og at der skal være et lokale til elevernes maleaktivitet til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Dagtilbud – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Efter aftale
Vis på kort
Book her
Safari med HAK i
DesignMuseum Næstved

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Designerne på Kählers keramiske værksted har fundet inspiration mange steder. Et af dem var dyreverdenen.

Gå på opdagelse i udstillingen i Boderne, der også rummer værker fra Holmegaards Glasværk og de dygtige lokale sølvsmede.

Eleverne får udleveret et lille foldet opgaveark. Hvis du er lærer, kan du finde en lærervejledning på museerne.dk. Der findes et eksemplar af opgavearket, samt facit til forberedelse.

Hvordan:

Send en mail til undervisning@museerne.dk, hvilket forløb du ønsker til hvem (klasse og antal elever) og hvornår, så vender vi tilbage til dig.

Tilmelding er ikke påkrævet, men det kunne være rart at vide, at I kommer, så vi har opgavearkene klar til jer.

Tilbuddet er gratis og egner sig til:

 • Daginstitutioner
 • Indskolingen

Læs mere her.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være museum for alle.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: DesignMuseum Næstved
Vis på kort
Kulturland på DesignMuseum Næstved
Book her
Børn og unge på landet
Frilandsmuseet

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museet giver deltagerne en oplevelse af børne- og ungdomsliv for 150 år siden og derigennem oplever, at der er sket en væsentlig udvikling i disse vilkår i denne periode. At de afprøver datidens lege og får mulighed for at reflektere over forskelle og ligheder mellem deres egne og datidens lege og sociale samværsformer. For de ældste børn vil der også være mulighed for at inddrage FN’s børnekonvention og lade dem diskutere forskellene mellem børneliv på landet og i byen dengang og forskellene mellem børneliv i rige og fattige lande i dag. Og for ungdomsuddannelserne vil problematikker som kærlighed, ægteskab og mønsterbrydning kunne blive behandlet.

Forløbet:

Undervisningstilbuddet starter med et besøg i Ane Huggemands hus, hvor landarbejderens børns levevilkår bliver beskrevet. Derefter besøger vi Falstergården, hvor der fortælles om levevilkårene for fæstebondens børn og for tjenestedrengen og tjenestepigen. Disse beskrivelser perspektiveres i forhold til det almindelige liv på landet og de socialklasser, der fandtes i landsbyen. Med de ældste klasser i folkeskolen og elever i ungdomsuddannelserne vil vi prioritere ungdomslivet, kærlighed og ægteskab i fortællingerne. Under hele forløbet relateres til deltagernes egen hverdag. Herefter fortsættes med en instruktion i de gamle lege, der var almindelige for både børn og unge i 1800-tallet, og deltagerne får så mulighed for selv af lege. På skolen/daginstitutionen er indholdet af aktiviteten det samme som ovenfor beskrevet, dog erstattes bygningerne med en power-point præsentation. 

Pris: Gratis adgang for dagtilbud, skoler og SFO’er. Omvisning og aktiviteter (2 timers varighed): 1500 kr. (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) Omvisning, hvorefter I selv står for legeaktiviteterne (1 times varighed): 750 kr. (skolerabat 200 kr.) På skolen/daginstitutionen: samme pris + kørsel + moms.

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): De ældste daginstitutionsbørn – ungdomsuddannelserne Periode:

Frilandsmuseets sæson (1. maj – 30. september). 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Frilandsmuseet
Vis på kort
Book her
Skovenes historie
Efter aftale

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museet giver gennem fortællingen om skovenes historie eleverne mulighed for at sætte nutidens skovdrift i relation til diskussionen om naturlige ressourcer og diskutere nutiden miljøpolitik i forhold til de danske skove. At deltagerne kan sætte deres viden om de danske skoves historie og holdninger til dansk skov-politik i forhold til rydningen af skove rundt om i verden. 

Forløbet:

I vælger en lokal skov, som er udgangspunkt for en gennemgang af de danske skoves historie fra istid til i dag. Ved hjælp af eksempler i skoven, fortæller vi om de træarter, der gennem tiden har domineret skovene og om menneskers brug af skovene. Skovene som ressource bliver perspektiveret frem til i dag ved Fredskovsforordningen fra 1805 og det forstarbejde og den miljøpolitik, der fulgte efter reformen. Skovrydninger rundt i verden vil blive inddraget. Bemærk venligst, at besøget eventuelt bør aftales med skovejeren.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 3. kl. - ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Efter aftale
Vis på kort
Book her
Vikingernes religion
I klassen eller hvor I er.

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Den berømte vikingetid

Vikingetiden er en af de mest berømte perioder af danmarkshistorien både i Danmark og i resten af verden. Vikingerne blev kendt som nogle vilde krigere, der troede på Odin og Tor, men hen ad vejen skiftede til kristendommen.

Men hvorfor tog vikingerne dette store skridt? Hvad fik dem til at skifte religion og dermed hele deres verdensbillede?

Eleverne arbejder med emnet og kommer til sidst med deres eget bud på en forklaring.

Hvem:

 • Mellemtrinnet
 • Overbygningen
 • Ungdomsuddannelser

Hvordan:

Elever og lærere kan frit downloade materialet via følgende links:

Kun til iPad og Mac: https://itunes.apple.com/dk/book/vikingernes-religion/id1225860761?l=da&mt=11

Lærervejledning findes bagerst i bogen.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: I klassen eller hvor I er.
Vis på kort
Vikingernes religion i Kulturland
Book her
Synlige og usynlige fjender
Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På Lolland-Falster ses rundt i landskabet kulturspor fra tidligere tiders forsvarsanlæg i forhold til ydre fjender: oldtidens og middelalderens små og store borganlæg, renæssancens slotsanlæg med voldgrave og befæstningsanlæggene i forbindelse med svenske- og Englandskrigene. Endvidere står overvågningsanlæggene og kommandocentralerne, der blev bygget i forbindelse med Den kolde Krig, stadig som en fortælling om frygten for fjendtlige angreb.

Disse års terrorsikring af vores havne er det seneste kapitel i historien om den ydre fjende. 

I dette foredrag præsenterer vi eleverne for de mange spor i landskabet fra oldtid til i dag, der fortæller om frygten for fjender, og med udgangspunkt i disse eksempler fortæller vi om de fjendebilleder, der har været gældende gennem historien. Foredraget afsluttes med en diskussion af, hvilke begrundelser der har ligget til grund for de forskellige fjendebilleder, om de forskellige former for magt og frygt, der har tegnet sig gennem tiden, og om de fjendebilleder, der er gældende i dagens samfund.

Aktiviteten foregår som foredrag hos jer.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 7. klasse – ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Generel omvisning i basisudstillingen på Frilandsmuseet
Frilandsmuseet, Meinckesvej, 4930 Maribo

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museet giver deltagerne mulighed for at få indblik i de almindelige menneskers hverdag og livsvilkår på en sanselig og let forståelig måde. Museet er ikke fyldt med lange teksttunge bannere men med små scenarier, der illustrativt formidler budskabet om livet på landet i 1800-tallet. Med de originale huse og genstande kan sanserne og fantasien få frit spil til at sætte sig ind i, hvordan det var at leve i de kolde, lavloftede rum, de fælles sovefaciliteter, det hårde fysiske arbejde, stanken fra møddingen, det udrikkelige vand og hvad der ellers fulgte med livet i ”gamle dage.

Forløbet:

I omvisningen bliver museets enkelte bygninger præsenteret, vi gennemgår deres funktion og fortæller om de mennesker, der boede i husene, deres arbejde og deres sociale placering i landsbysamfundet. De vilkår, krav, pligter og fornøjelser, der var i livet i en 1800-tals landsby bliver beskrevet og forskellen mellem livet før og efter landboreformerne omkring år 1800 bliver trukket frem. 

Pris: Gratis adgang for dagtilbud, skoler og SFO’er. Omvisning (1 times varighed): 750 kr. (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 0. kl. – ungdomsuddannelserne 

Periode: Frilandsmuseets sæson (1. maj – 30. september).

På skolen/daginstitutionen efter aftale. Eller efter aftale.

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Frilandsmuseet, Meinckesvej, 4930 Maribo
Vis på kort
Book her
Når kunstnere kriges
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne med udgangspunkt i den italienske renæssance får forståelse for udviklingen af kunstneren fra håndværker til netop kunstner. At de får kendskab til den indbyrdes rivalisering mellem kunstnerne, som nogle af tidens største personer og kunstværker satte i gang, en rivalisering, der kan stå som eksempel på renæssancens fremhævelse af mennesket som et individ.

Forløbet:

Foredraget ”Når kunstnere kriges” beskriver udviklingen af de italienske kunstneres rolle i samfundet og indbyrdes forhold fra middelalderen frem til slutningen af 1500-tallet. Foredraget bygges op omkring kunstværker fra perioden og blandt andre kunstnerne Leonardo da Vinci, Michelangelo og Rafael.

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder.

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 8. kl. – ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale


Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Jul på museet - Højt fra træets grønne top
Møns Museum

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Lav historisk jylepynt og pynt træet

Vi kender alle julesangen om juletræets pynt og børnene, der danser omkring det. Men hvorfor hænger vi Dannebrog og trommer på træet? Og hvad er det med glaskuglerne og lysene?

Kom på museet og hør om det og vær selv med til at pynte træets grønne top med historisk julepynt, som I selv laver.

Hvis alle børnene har været artige hele året, kunne det jo være, vi serverer en klejne under arbejdet …

Vidste du i øvrigt, at "Højt fra træets grønne top" også kan synges på melodien "I en kælder sort som kul"?

Forløbet tilbydes i november og december, altså i tiden op til jul.

Hvem:

 • Indskolingen
 • Mellemtrinnet

Pris:

500 kr.

Varighed:

1-1,5 time

Hvordan:

Send en mail til undervisning@museerne.dk, hvilket forløb du ønsker til hvem (klasse og antal elever) og hvornår, så vender vi tilbage til dig.

Læs mere her.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være museum for alle.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: Møns Museum
Vis på kort
Jul i Kulturland.
Book her
De udstødte
Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Et af de væsentligste resultater af Kanslergadeforliget i 1933 var den store socialreform, der var en forløber for den senere velfærdsstat.

I dette foredrag ser vi nærmere på vilkårene gennem tiden for de fattige og de udstødte befolkningsgrupper. Vi tager udgangspunkt i en lang række beretninger fra Lolland-Falster om livet som fattig, handicappet, ældre og psykisk syg. Fra vilkårene for de spedalske i Skt Jørgensgårdene, aftægtsaftalen for de ældre og livet som forældreløst barn sat i pleje til de mange fattiggårde og dårekisterne på Nykøbing Hospital.

Med udgangspunkt i disse beskrivelser diskuterer eleverne de fremskridt, der er sket inden for det offentliges forsorg over for udsatte grupper.

Aktiviteten foregår hos jer.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne. 

Periode: Efter aftale. 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Da englænderne var i landet
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Englandskrigene i det første tiår af 1800-tallet satte også deres præg på vores landsdel. Dels i form af skansebyggeri både på Lolland og Falster, dels i form af opbygningen af optiske telegrafer ved Nakskov Fjord.

Optisk telegrafi var et landsdækkende kommunikationssystem, der satte staten i stand til inden for timer at sende en meddelelse fra den ene ende af landet til den anden – i godt vejr! Systemet byggede på en række signalmaster, der indstilledes efter en kodebog og aflæstes med kikkert.

Under Englandskrigene blev systemet udbygget som et led i det danske forsvar, og det var i denne periode, at Nakskov Fjord udgjorde et væsentligt punkt i systemet, da man her kunne observere de engelske kanonbåde.

Denne aktivitet består dels af en præsentation af skanserne på Lolland-Falster, dels af en indføring i hvordan den optiske telegrafi fungerer. Derefter skal eleverne selv bygge modeller af en optisk telegraf og sende meddelelser til hinanden ved hjælp af disse.

Aktiviteten er oplagt til et tværfagligt forløb med både matematik, fysik og samfundsfag, idet den optiske telegrafi bygger på 2-talssystemet, nøjagtigt som vores digitale kommunikation i dag.

Aktiviteten foregår på skolen.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne. 

Periode: Efter aftale. 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Danmarks ublodige revolution
Reventlow-Museet Pederstrup, Pederstrupvej 124, 4913 Horslunde eller på skolen.

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I Frankrig huggede de revolutionære hovedet af kongen, i Danmark ordnede man revolutionen med en underskrift.

Den syge kong Christian d. 7. regerede fra 1766 -1808. I perioden 1772 – 1784 var det reelt det dybt konservative triumvirat enkedronning Juliane Marie, Arveprins Frederik og Ove Høegh-Guldberg, der sad på magten. Men i 1784 blev Christian d. 7.s søn, kronprins Frederik, myndig, og så slog han til sammen med en række reformvenlige embedsmænd og overtog ved hjælp af kongens underskrift magten i Danmark.

En af disse embedsmænd var C.D.F.Reventlow. I foredraget vil vi i detaljer fortælle om de reformvenliges kup 14. april 1784. Kuppet var en livsfarlig affære for de involverede og skete under stor tumult på slottet.

Vi vil også præsentere de mange reformer, der var resultatet af de reformvenliges kup: stavnsbåndsløsningen, udskiftningen, fredskovsforordningen, overgangen til arvefæste og selveje og skoleloven af 1814 – og deres betydning for det Danmark, vi kender i dag.

Foredraget kan enten foregå som en omvisning på Reventlow-Museet Pederstrup eller som et power-point foredrag på skolen.

Pris: På Reventlow-Museet Pederstrup: 750 kr. pr. påbegyndt time. På skolen: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel. (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne. 

Periode: Efter aftale. 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Reventlow-Museet Pederstrup, Pederstrupvej 124, 4913 Horslunde eller på skolen.
Vis på kort
Book her
På god fod med guderne
Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo eller på skolen.

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bronzealderen kan i Danmark dateres til perioden fra 1700- 500 f.Kr. og er altså sammenfaldende med Tutankhamons liv.

Bronzealderen har både en ældre og yngre periode, der henholdsvis løber fra 1700-1000 f.Kr. og fra 1000-500 f.Kr., og som kaldes ældre og yngre bronzealder. Arkæologisk set er bronzealderen rigt repræsenteret og indeholder fund fra de tre primære fundkategorier – grave, depoter og bopladser. I bronzealderen var det vigtigt at være på god for med guderne. Derfor er der fra bronzealderen adskillige kendte offerfund, der er fundet i moser, vandhuller og andre vådområder. Offerfundene har indeholdt alt lige fra knogler af mennesker og dyr til madvarer, redskaber og pragtgenstande som Solvognen, sværd og ravsmykker, der alle er henlagt i vådområderne for at påkalde sig gudernes gunst. Der er ikke en konkret opgørelse over antallet af offerfund fra bronzealderen, men der er tale om flere tusind. På Lolland-Falster har vi blandt andet de enestående fund af 4 af de i alt 8 skjolde, der findes på Nationalmuseet og de to fantastiske lurer fra Lommelev, - disse findes også på Nationalmuseet.

I foredraget vil vi give en præsentation af det kendskab, vi har til bronzealderens tro og ritualer og sætte dette i perspektiv til den egyptiske trosverden.

Aktiviteten foregår i Stiftsmuseets arkæologiske udstilling eller som power-point præsentation på skolen.

Pris: På Stiftsmuseet: 750 kr. pr. påbegyndt time. På skolen: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel. (i begge sammenhænge skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen - ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale. 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo eller på skolen.
Vis på kort
Book her
Valdemar Atterdag - Blue Blood Academy
Danmarks Borgcenter

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Gåden om Valdemar Atterdag

På grund af særudstillingen 'Vikingernes Metropol' på Danmarks Borgcenter vil dette forløb være tilgængeligt fra efteråret 2017.

Det er en gåde, hvorfor Kong Valdemar Atterdag lod sig begrave på Vordingborg.

Kong Valdemar Atterdags far, mor og søskende er begravet i Sorø Kirke. Men Kong Valdemar Atterdag valgte som den eneste konge nogensinde i Danmarkshistorien at lade sig begrave på en borg - i et kongeligt borgkapel på Vordingborg. Det var højst usædvanligt.

Ingen ved 100%, hvorfor Kong Valdemar Atterdag tog den utraditionelle beslutning. Og ingen ved helt, hvorfor valget af mange mulige faldt på Vordingborg.

I skal nu lære Valdemar Atterdag at kende og leve jer ind i hans liv som Danmarks konge. Til sidst skal I komme med et bud på gådens løsning: Hvorfor han valgte at lade sig begrave i Vordingborg.

Hvem:

 • Overbygningen
 • Ungdomsuddannelser

Pris:

800 kr.

Varighed:

2 timer

Hvordan:

Send en mail til undervisning@museerne.dk, hvilket forløb du ønsker til hvem (klasse og antal elever) og hvornår, så vender vi tilbage til dig.

Læs mere her. 

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være museum for alle.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: Danmarks Borgcenter
Vis på kort
Valdemar Atterdag i Kulturland
Book her
Koldkrigsmuseum Stevnsfort - adgang for alle
Koldkrigsmuseum Stevnsfort

Adgang for alle

Koldkrigsmuseum Stevnsfort og de guidede ture er som udgangspunkt tilgængelige for alle - naturligvis også for gæster med handicap. Ring eventuelt til os for at høre nærmere om mulighederne, herunder om museets ledsageordning.

For gangbesværede

Gangbesværede har adgang til undergrunden med elevator, og der er opstillet kørestolsramper til alle rum, der besøges på den guidede tur. Vær dog opmærksom på, at turen gerne skal kunne gennemføres på 1½ time. De elektriske kørestole med meget små hjul har meget svært ved at komme over dørtrin mv. Skulle det knibe med at tilbagelægge turens ca. 3 km, er der mulighed for at korte turen af. Det er også muligt at bestille en særlig guidet tur, der tager ca. 2 timer, så der er bedre tid til at komme rundt. Kontakt os for at høre nærmere om priser og mulighede

For synshandicappede

Synshandicappede har desværre ikke mulighed for at medbringe ledsagehunde i Undergrunden af sikkerhedsmæssige årsager. Kontakt eventuelt museet på forhånd, så vi kan stille en ledsager til rådighed på den guidede tur.

Sted: Koldkrigsmuseum Stevnsfort
Vis på kort
Book her
Festen mod fasten - om fastelavn
Museum Sydøstdanmark

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Dengang fastelavn var meget mere end fis og ballade!

Traditionen tro sætter vi hvert år fokus på fastelavn.

Engang var fastelavn en alvorlig, katolsk højtid med mærkelige skikke og traditioner. Men hvor kommer de fra? Det fortæller vi om og vækker til live på museet.

Bagefter deler vi klassen op i to af byens håndværkerlav, som skal dyste mod hinanden. Det var jo ikke alle fastelavnslege, der var lige "børnevenlige" ... men andre kan man sagtens kaste sig ud i, selvom man er under 1,8 m.

Og mon ikke alligevel, vi kan udpege en kattekonge, selvom det betyder lidt noget andet i dag end dengang ... 

Forløbet tilbydes i januar og februar, altså i tiden op til fastelavn.

Hvem:

 • Indskolingen
 • Mellemtrinnet

Hvor:

Festen mod fasten tilbydes på Møns Museum, Næstved Museum og Danmarks Borgcenter.

Pris:

500 kr.

Varighed:

1 time

Hvordan:

Send en mail til undervisning@museerne.dk, hvilket forløb du ønsker til hvem (klasse og antal elever) og hvornår, så vender vi tilbage til dig.

Læs mere her.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være museum for alle.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: Museum Sydøstdanmark
Vis på kort
Fastelavn i Kulturland
Book her
Generel omvisning i basisudstillingen på Stiftsmuseet
Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museet giver deltagerne mulighed for at få et kik ind i den mere end 100 år gamle museumsbygning, der i mange årtier har været øens kulturhistoriske institution. De vil blive lidt klogere på Maribos og ikke mindst Lollands historie. Deltagerne vil blive introduceret til den historie, der har skabt det, vi i dag kalder Lolland.

Forløbet:

I omvisningen bliver museets basisudstillings temaer præsenteret: Landbrugets bygningskultur på Lolland, borganlægget på Borgø, arkæologiske fund fra oldtiden på Lolland, urets tekniske udvikling, Torebymaleren, landsbylav, legetøj, stolens stilhistorie og roepigerne på Lolland.

Pris: Gratis adgang for dagtilbud, skoler og SFO’er. Omvisning (1 times varighed): 750 kr. (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Periode: Efter aftale 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo
Vis på kort
Book her
Kloster, kirke og købstad.
Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo + byen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museet ønsker, at deltagerne får kendskab til kirkens position og magt i middelalderen. At de får kendskab til købstæder i middelalderen, og at de får redskaber til at afkode de elementer, der indgår i kirkeinventar.

Forløbet:

På omvisningen ved klosterruinen ved Maribo Sø beskriver vi Birgittinerklosterets bygningskompleks, de enkelte bygningers funktioner i forhold til klosterlivet og klosterets historie. Vi vil også fortælle om Sankt Birgittas historie og hendes kirkelige arbejde. Derefter går vi gennem den gamle del af Maribo til Torvet, hvor historien om relationerne mellem kloster og købstad bliver præsenteret. 

Omvisningen kan følges op af en omvisning i Stiftsmuseets samling af kirkeinventar fra middelalderen og op til ca. 1800. De enkelte genstande forklares, og eleverne præsenteres for relevante ikonografiske og stilhistoriske elementer i genstandene. Efterfølgende diskuterer eleverne deres holdninger til genstandene og til nutidens kirkerum generelt. Tilbuddet afsluttes med, at eleverne får mulighed for at tegne deres udkast til moderne kirkeinventar.

Pris: Gratis adgang for skoler og SFO’er. Omvisning i kirkeinteriørsamlingen eller omvisning ved klosterruinen og Maribo Domkirke (1 times varighed): 750 kr. Omvisning i kirkeinteriørsamlingen og omvisning ved klosterruinen og Maribo Domkirke (2 timers varighed): 1500 kr. (i begge sammenhænge skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 0. kl. – ungdomsuddannelserne

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

 

Sted: Stiftsmuseet, Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo + byen
Vis på kort
Book her
Hvad udad tabes...
Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Talemåden ”Hvad udad tabes, skal indad vindes” forbindes ofte med tabet af Sønderjylland i 1864, fordi perioden frem til genforeningen var præget af store landindvindinger: Den jyske hede, der blev opdyrket og beplantet, og de mange inddæmningsprojekter, der lagde nyt land under plov. Faktisk er det Falster, vi i dag kender, for en tredjedels vedkommende gammel havbund.

I dette foredrag tager vi tråden op fra Hedeselskabets arbejde med den jyske hede og fortæller om en af deres plantører, Niels Andersen, der fik stor betydning for Sydfalsters landbrug, idet han stod for beplantningen af Bøtø Plantage.

Vi ser også nærmere på de store inddæmningsprojekter på Lolland og Falster, der betød, at de to øers areal blev udvidet betydeligt.

Aktiviteten foregår på skolen.

Pris:750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne.

Periode: Efter aftale. 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Fossiljagt for børn
Geomuseum Faxe

På Geomuseum Faxe og i Faxe Kalkbrud kan eleverne udforske et 63 mio. år gammelt økosystem, der er spækket med fossiler. Igennem indsamling, sortering og klassifikationen af fossilerne får eleverne hurtigt indblik i fortidens biodiversitet.

Turen er meget velegnet til børn med særlige udfordringer og behov, og turguiden er uddannet i at modtage disse målgrupper.

Elevforløbet begynder i museets smukke udstilling på 1. sal, hvor vi trækker historierne frem om kalkbruddets geologi. På udstillingens geologiske tidskala gennemgår vi sammenhængen imellem arternes opstående og jordens alder, og vi fortæller om Jordens store masseuddøen. Vi bruger fossilerne i udstillingen til at fortælle om fortidens liv – og bruger bl.a. de fossile fund af tænder og knogler til at illustrere, at der engang svømmede hajer og krokodiller rundt i Danmark.

Herefter går turen ned i kalkbruddet. Eleverne får udleveret værktøj og herfra skal de selv udforske koralrevet. Elevernes evner til at observere og klassificere er i centrum, og opdagelsens sus griber dem hurtigt i jagten på det flotteste fossil. Kalkbruddet er meget rigt på fossiler og derfor får alle en god oplevelse og fine fund med sig hjem. 

Den store mængde af fossiler som koraller, snegle, muslinger og armfødder gør det muligt at indsamle materiale, der kan arbejdes videre med indenfor emner som eks. biodiversitet, livets udvikling eller arters specialisering.

Turen bliver altid tilpasset efter børnenes behov, evner og klassetrin. Det faglige udbytte falder indenfor de faglige mål. Ved bookning ring eller skriv om børnenes behov, og vi tilpasser, så de nødvendige hensyn tages.

Sted: Geomuseum Faxe
Vis på kort
Book her
Helligkilder
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I middelalderens katolske trosverden var de hellige kilder et væsentligt element. Der blev afholdt store kildemarkeder, hvor folk langsvejs fra strømmede til. Her blev våget, bedt og helbredt. Og så blev der handlet, idet mange kræmmere jo så chancen til at tjene nogle gode penge på de besøgende. Nogle steder fortsatte valfarten til helligkilderne efter reformationen, blandt andet til helligkilden ved Kippinge Kirke, som i en lang periode var den mest besøgte i Danmark næst efter skt. Helene Kilde ved Tisvilde.

På Lolland-Falster fandtes en lang række kilder. Til disse er knyttet både historiske overleveringer og en række sagn. Vores tilbud om helligkilder består af et power-point foredrag på skolen, hvor vi med udgangspunkt i de lokale kilder fortæller om dels den katolske, dels den reformerte brug af kilderne. Disse fortællinger vil blive perspektiveret til dagens Danmarks nyreligiøse tendenser og vores brug af alternativ behandling og naturmedicin. Undervejs i foredraget vil eleverne blive præsenteret for en række af de sagn, der knytter sig til kilderne.

Arkivar Heidi Pfeffer har udarbejdet et temamateriale om helligkilderne i det gamle Storstrøms Amt. Dette findes på LASA’s hjemmeside: http://aabne-samlinger.dk/lasa_ny/temasider/helligkilder/

Til materialet har Museum Lolland-Falster udarbejdet et undervisningsmateriale, som findes her: http://www.aabnesamlinger.dk/lasa/tilbud/uv_mat_kilder.asp

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel. (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen - ungdomsuddannelserne. 

Periode: Efter aftale. 

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Vikingernes Metropol - med opgavehæfte
Danmarks Borgcenter

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

 

Hyggelig aktivitet i Vikingernes Metropol

 

I forbindelse med særudstillingen 'Vikingernes Metropol' på Danmarks Borgcenter inviterer vi børn og barnlige sjæle til opgaver og aktiviteter på nogle opgaveark.

Sammen med opgavearkene får I udleveret en blyant, som I skal bruge til at løse opgaverne. Og den må I gerne beholde.

Alt efter børnenes alder og læsefærdigheder kan det være nødvendigt, at en voksen bistår med hjælp og vejledning.

Under 'Lærervejledning' i menuen på hjemmesiden kan du finde et eksemplar af opgavehæftet til din forberedelse.

Hvem:

 • Daginstitutioner
 • Indskolingen

Pris:

Gratis ved køb af billet

Hvordan:

Send en mail til undervisning@museerne.dk, hvilket forløb du ønsker til hvem (klasse og antal elever) og hvornår, så vender vi tilbage til dig.

Læs mere her.

Tilmelding er ikke påkrævet, men det kunne være rart at vide, at I kommer, så vi har opgavearkene klar til jer.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være museum for alle.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: Danmarks Borgcenter
Vis på kort
Vikingernes Metropol på Danmarks Borgcenter
Book her
Viking - håndværker & opdagelsesrejsende
Danmarks Borgcenter eller hos jer.

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Sysselværksted

Hedeby var vikingetidens største handelsmetropol, der forbandt de nordiske lande med de store riger i syd og øst. Her blev der handlet pels fra Rusland, glas fra Italien, krydderier fra Mellemøsten, slaver, sølv, guld, fisk og meget andet. En summende metropol af skibe, mennesker, varer og alverdens sprog og religioner.

Vi dykker ned i vikingernes verden og besøger udvalgte steder i udstillingen, hvorefter vi selv skal fremstille fint håndværk, som de gjorde det i vikingetiden.

Vi arbejder med træ, læder og så skal der 'ristes' runer.

Hvordan:

Send en mail til undervisning@museerne.dk, hvilket forløb du ønsker til hvem og hvornår, så vender vi tilbage til dig.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være museum for alle.

Pris: 800 kr.

Varighed 2,5 time

Tilmeld dig Skoletjenestens nyhedsbrev: TILMELD

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

Sted: Danmarks Borgcenter eller hos jer.
Vis på kort
Vikingernes Metropol på Danmarks Borgcenter
Book her
Fra skafottets kant
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne får kendskab til tidligere tiders retsvæsen, afhørings- og straffemetoder, så de kan reflektere over og diskutere disse set i forhold til de vilkår, der i dag gælder rundt i verden.

Forløbet:

Foredraget præsenterer bødlens udvikling fra omkring år 800 frem til oplysningstiden og fortæller generelt om tortur og hekseprocesser. Foredraget er rigt illustreret med grufulde billeder og sjove, spændende og uhyggelige historier. Foredraget afsluttes med et oplæg til diskussion om straf, torturanvendelse og menneskerettigheder. 

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder. 

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 6.kl. – ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Tre mænd og en grundlov
Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den nationalliberale bevægelse var en af de afgørende kræfter i kampen for den nye grundlov i 1840’erne. En af de førende kræfter inden for den nationalliberale bevægelse var Orla Lehmann, som i 1841 holdt en brandtale i Nykøbing F, hvor han opfordrede bønderne til at tage del i arbejdet for en fri forfatning. Det kostede ham tre måneders fængsel, men betød også at hans – og dermed sagens – popularitet steg.

Biskoppen i Nykøbing, D.G.Monrad var også en engageret forkæmper inden for den nationalliberale bevægelse for den frie forfatning. Og ejeren af Knuthenborg, Frederik Marcus Knuth, var, på trods af at han var godsejer og derfor i kraft af sin position skulle stå nærmere de konservative, i sine holdninger nær de nationale liberale. Alle tre blev de medlemmer af den første regering under den ny forfatning, Martsministeriet.

Foredraget tager udgangspunkt i Orla Lehmanns tale i Nykøbing F. og giver et billede af kampen for den ny grundlov gennem de tre lokale personligheder.

Aktiviteten foregår på skolen.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time)

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): Mellemgruppen – ungdomsuddannelserne. 

Periode: Efter aftale.

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til Jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Besøg i fortiden
Efter aftale

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museet giver deltagerne kendskab til stedets aktuelle historiske periode og giver viden om lokale fortidslevn og nærmiljøets fortidshistorie. Deltagerne udvikler en holdning til historie som en del af vores identitet og en holdning til bevaringsproblematikker.

Forløbet: 

I vælger et lokalt fortidslevn, som er udgangspunkt for undervisningstilbuddet. Eleverne går på opdagelse ved fortidslevnet, studerer de spor, der er, den konstruktion af fortidslevnet eventuelt er at se (gravhøje), iagttager i hvilken grad fortidslevnet er bevaret etc. Ud fra elevernes iagttagelser diskuteres betydningen af sådanne levn og hvilken historie, de fortæller. Gennem en beskrivelse af de fund, man har gjort ved lignende fortidslevn, den arkæologiske forsknings resultater og elevernes baggrundsviden fortælles generelt om den aktuelle periode i oldtiden. Afslutningsvis debatteres elevernes holdninger til bevaring af fortidslevn.

Bemærk, at besøget eventuelt skal aftales med lodsejeren.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 0. kl. – ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Efter aftale
Vis på kort
Book her
Flugtrute Østersø
Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Museum Lolland-Falster ønsker, at deltagerne får kendskab til forholdene i DDR under den kolde krig. At de får viden om Østersøen som flugtrute og den danske holdning til de østtyske flygtninge. At de kan diskutere nutidens forhold mellem de tidligere østlande og Vesten. At de kan diskutere nutidens holdninger til flygtninge og flygtningepolitik.

Forløbet:

Med udgangspunkt i Museum Lolland-Falsters indsamling af beretninger fra falstringer, der tog imod og hjalp østtyske flygtninge under den kolde krig, fortæller vi om de mere end 5000 østtyskere, der flygtede fra DDR til Vesten over Østersøen. Temaet eksemplificeres gennem udvalgte flygtninges historie, både dem, for hvem flugten lykkedes, og dem, der enten blev fanget eller døde under flugtforsøget. I foredraget vil DDR’s generelle historie og samfundsforhold blive kort præsenteret, og foredraget kan efter ønske perspektiveres gennem en diskussion, enten om forholdet mellem de tidligere østlande og Vesten i dag eller om nutidens holdninger til flygtninge og dansk flygtningepolitik. 

Tilbuddets faglige niveau tilrettelægges ud fra deltagernes alder.

Vores foredrag er tilrettelagt som gæsteundervisning. De er baserede på power-pointpræsentationer. Vi kan medbringe pc og projektor, hvis daginstitutionen/skolen ikke selv har dette udstyr til rådighed.

Pris: 750 kr. pr. påbegyndt time + moms + kørsel (skolerabat 200 kr. pr. påbegyndt time) 

Målgruppe (dvs. klassetrin eller alder): 7. kl. - ungdomsuddannelserne 

Periode: Efter aftale

 

Dette forløb er velegnet til børn og voksne med særlige behov, og vi tilretter gerne vores tilbud, så de passer bedst muligt til vores gæster.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være et museum for alle.

 

Forskning:

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor kan der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne.

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive kommunikeret på Kulturland.nu.

Sted: Vi kommer gerne ud til jer i daginstitutionen/på skolen
Vis på kort
Book her
Biskop Absalon - Blue Blood Academy
Danmarks Borgcenter

Her er én af de mange oplevelser, du kan booke i Kulturland. Vær opmærksom på, at alle oplevelserne kan tilpasses præcis de behov, du og din gruppe har. De kan f.eks. gøres kortere, længere, for færre, for flere. Så kontakt os og lad os vide, hvordan vi bedst modtager dig og din gruppe. 

Absalon og magten

Hvordan lykkedes det Absalon at opnå sin enorme magt?

Absalon døde den 31. marts 1201 i en alder af 72 år. Han døde som den mest magtfulde mand i kongeriget Danmark. Han havde da været ærkebiskop gennem de sidste 24 år. Det var den højeste stilling i den danske kirke. Han var kongens nærmeste rådgiver. Han havde stået i spidsen for den danske krigsstyrke. Og han var en af landets rigeste godsejere.

Ligesom det gælder i dag, har der været forskellige grunde til Absalons magt. I dag kan magt bygge på, at man har mange penge, eller på, at man har gode forbindelser i politik. Måske på at man har mulighed for at føre sig frem i medierne.

Hvem:

 • Overbygningen
 • Ungdomsuddannelser

Pris:

800 kr.

Varighed:

2 timer

Hvordan:

Send en mail til undervisning@museerne.dk, hvilket forløb du ønsker til hvem (klasse og antal elever) og hvornår, så vender vi tilbage til dig.

Læs mere her.

Har du elever med særlige behov eller udfordringer, og er du i tvivl, om de kan deltage i forløbet? Skriv til os og spørg. Vi ønsker at være museum for alle.

Forskning

Kulturland er et forskningsprojekt støttet af Kulturregion Storstrøm. Målsætningen er, at vores tilbud er med til at højne livskvaliteten hos vores gæster. Derfor vil der ved arrangementerne blive uddelt spørgeskemaer som grundlag for forskningen. Skemaerne er anonyme og tager kun få minutter at udfylde. Dertil vil Kulturlands forsker deltage i enkelte af arrangementerne. 

Hvis der er spørgsmål, kan Kulturlands projektleder Anette Maria Syska kontaktes på 60800404. Vi håber, I vil deltage i forskningen, som selvfølgelig er frivillig. Resultatet foreligger i 2018 og vil blive formidlet på Kulturland.nu.

 

Sted: Danmarks Borgcenter
Vis på kort
Biskop Absalon på Danmarks Borgcenter
Book her
Gamle lege
Besøg i fortiden
Juletræet med sin pynt
Jul i slot og vrå
Historietimen
Urter og folketro
På tur i mystikkens verden
Børn og unge på landet
Kulturspor i din omverden
Nissejagt